(Findinet) DELA brandt AFM-uitvaartrapport af

Vooringenomen, tendentieus, onverantwoordelijk, onfatsoenlijk, misleidend, dédain, stuitend, onvolledig, weinig valide.

DELA is boos op de AFM en maakt daar geen geheim van getuige de terminologie waarvan de marktleider in uitvaartverzekeringen zich bedient.

In een ongebruikelijk felle toonzetting neemt DELA afstand van de voorlopige conclusies die de AFM trekt uit een onderzoek naar de (natura)uitvaartmarkt en die zij in een brief aan minister De Jager uiteenzette.

Volgens DELA heeft de AFM zich gebaseerd op de praktijken die plaatsvonden in 2008 en 2009 en nu achterhaald zijn. Sinds 1 januari 2010 vallen uitvaartverzekeringen op verzoek van de verzekeraars zelf onder de Bgfo-regels.

“Daarnaast”, aldus DELA, “hebben de uitvaartverzekeraars zélf verdere actie ondernomen door ‘cadeau-aanbieders’ te weren en het actief wijzen van consumenten op het belang van het bel-me-niet register. De maatregelen zijn effectief gebleken. Het totaal aantal verkochte uitvaartverzekeringen in de markt is in 2010 met 29% gedaald en in 2011 met 15% verder gedaald. DELA stelt daarmee vast dat door eigen handelen van de uitvaartverzekeraars de rust in de markt is teruggekeerd.”

De AFM wil met de voorlopige conclusies de politiek bewegen om uitvaartverzekeringen onder het provisieverbod te brengen, zoals De Jager heeft voorgesteld. DELA vindt dat niet nodig, maar is er ook niet tegen: “Is een provisieverbod voor uitvaartverzekeringen noodzakelijk? Nee, dat is niet noodzakelijk voor een niet-complex product, zoals dat ook niet noodzakelijk is voor eenvoudige schadeverzekeringen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat de politiek en de toezichthouders meer grip en transparantie willen. Daar werken wij van harte aan mee, zoals wij eerder ook hebben meegewerkt aan verscherpt toezicht en betere informatievoorziening in het belang van de consument. Onze publicatie ‘hoe het echt zit’ is daar een voorbeeld van. Ten aanzien van provisies zijn wij een voorstander van actieve transparantie en gemaximeerde bedragen of percentages. Dat ligt nu tussen de 4% en 6%. Indien nadere regelgeving hieromtrent gewenst is, zijn wij graag bereid mee te denken. En als de minister en de Tweede Kamer kiezen voor een provisieverbod, verzetten wij ons daar niet tegen.”

GEEN REACTIES