Vroegtijdig signaleren mogelijke geldproblemen bespaart 180 miljoen euro

vroegtijdig geldproblemen signaleren bespaart 180 miljoen euro
Afbeelding van Tumisu via Pixabay

Het voorkomen en oplossen van financiële problemen levert een besparing op van 180 miljoen euro aan maatschappelijke kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van SchuldenlabNL in samenwerking met Deloitte. Onderwerp van het onderzoek was het kanaal Geldfit van de Nederlandse Schuldhulproute.

Geldfit.nl

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) wil mensen met geldproblemen helpen in een vroeg stadium de juiste hulp te krijgen. Dat kan zelfhulp zijn, maar ook hulp van een vrijwilliger of professionele schuldhulpverlening. Mensen komen bij de NSR terecht via zogenaamde toeleiders. Dat zijn publieke en private partijen waar mensen op een of andere manier een relatie mee hebben. Dat kan bijvoorbeeld een werkgever zijn of een bedrijf waar iemand een betalingsachterstand heeft.

De Nederlandse Schuldhulproute gebruikt Geldfit.nl om mensen door te verwijzen naar de juiste hulp. In 2020 kreeg deze website bijna 190.000 bezoekers. Gebruikers kunnen er een test doen om meer inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Van de bezoekers kregen er ruim 53.000 een advies. Ruim 7.000 mensen werden geholpen via zelfhulp en 6.500 mensen werden doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast werden kleinere aantallen bezoekers doorverwezen naar betalingsregelingen, telefonische hulp, een online coach of een vrijwilliger.

Martin Suithoff, directeur van de Nederlandse Schuldhulproute: “Door samen met onze partners mensen eerder te bereiken en naar hulp te leiden, voorkomen we dat mensen financiële problemen krijgen. Geweldig dat nu ook vanuit onderzoek wordt bevestigd dat deze aanpak werkt voor een financieel gezonder Nederland. In 2021 hebben we nu al twee keer zoveel mensen bereikt als in 2020, dus dit onderzoek is voor ons de bevestiging dat we met Geldfit door mogen bouwen om nog meer huishoudens met geldproblemen te bereiken.”

Besparing van 180 miljoen euro

Doel van het onderzoek van SchuldenlabNL was om te bepalen wat de financiële impact van Geldfit is. Hierbij is gekeken naar de impact voor de stakeholders en op het Nederlands BBP. Stakeholders zijn bijvoorbeeld de belastingdienst en schuldeisers. Interventie door de NSR leidt tot minder gebruik van uitkeringen en re-integratietrajecten en een lagere kans op chronische ziekten. De arbeidsparticipatie neemt toe wat leidt tot hogere belastinginkomsten en minder gederfde inkomsten voor de schuldeisers. De positieve impact van Geldfit was voor de stakeholders gelijk aan 78 miljoen euro.

Het Nederlands BBP profiteert ook van Geldfit door de toegenomen arbeidsparticipatie. Er wordt meer winst gemaakt in de sectoren waarin de deelnemers werken en ook de toeleverende sectoren maken meer winst. Daarnaast hebben de werknemers meer vrij besteedbaar inkomen. De totale impact op het BBP is een positieve bedrag van 102 miljoen euro. De totale impact komt daarmee op 180 miljoen euro voor 2020. Uitgaande van de groei die de NSR de komende jaren hoopt te realiseren, loopt de verwachte impact op tot 509 miljoen euro in 2024.

Bart Nieuwstraten, vanuit ING als impactmanager beschikbaar gesteld aan SchuldenlabNL, was nauw betrokken bij de impactmeting: “Achter die 180 miljoen gaan heel veel verhalen schuil. Want mensen die in de schulden zitten, vallen bijvoorbeeld vaker uit op hun werk of hebben vaker gezondheidsproblemen door de stress. Door mensen uit de schulden te helpen of schulden te voorkomen, kunnen de maatschappelijke kosten die hiermee gepaard gaan, worden bespaard.”

Bron: SchuldenlabNL

GEEN REACTIES