De AFM over provisieregels

“Financiële dienstverleners zullen hun provisies kritisch tegen het licht moeten houden, want naar verwachting zullen niet alle provisies voldoen aan de wettelijke norm. Hiervoor kan de leidraad worden gebruikt."

Dit bericht publiceerde de AFM bij de introductie van de Leidraad passende provisie.

"Hiervoor kan de leidraad worden gebruikt.

De belangrijkste onderwerpen uit de leidraad zijn:

de aanbieder en de tussenpersoon zijn beiden verantwoordelijk voor het naleven van de regels;

provisies moeten eerst worden getoetst aan de regels. Als een provisie hieraan voldoet moet deze transparant worden gemaakt voor de cliënt. Het alleen transparant maken van provisies is dus niet voldoende;

met behulp van vijf indicatoren kunnen financiële dienstverleners bepalen of sprake is van een passende provisie;

de provisie moet een evenwichtige relatie hebben met de kosten die worden gemaakt en de inspanning die wordt geleverd;

de nieuwe regels gelden voor bestaande en nieuwe provisieafspraken;

sinds 1 januari 2009 zijn omzetgerelateerde provisies niet langer toegestaan.

De AFM beveelt financiële dienstverleners aan beleid op te stellen voor de toepassing van de passende provisieregels. Als hiermee kan worden aangetoond dat een bepaalde provisiestructuur (of berekeningsgrondslag) toelaatbaar is kan dit efficiencyvoordelen opleveren. Bij de gemiddelde cliënt zal dan veelal sprake zijn van een passende provisie. De financiële dienstverlener hoeft in dat geval nog slechts de afwijkende gevallen te monitoren."

Ook interessant is het feedbackstatement . In dit document geeft de AFM een samenvatting van de reacties en de reactie daar weer op van de AFM zelf.

GEEN REACTIES