Daling aantal overvallen

Het aantal overvallen is vorig jaar met 11% gedaald ten opzichte van 2009. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Het aantal overvallen is daarmee gedaald van 2898 in 2009 naar 2572 vorig jaar. Om een verdere daling te stimuleren heeft de eerder ingestelde Taskforce Overvalcriminaliteit, onder voorzitterschap van burgemeester Aboutaleb, een ambitieus actieprogramma opgesteld met aanvullende maatregelen. Kern van de voorstellen is dat de aanpak van overvallen bij de politie en het openbaar ministerie gewaarborgd moet worden in een landelijk programma ‘gewelddadige vermogenscriminaliteit’. De minister heeft aangegeven het actieplan uit te gaan voeren.

De taskforce is ruim een jaar geleden ingesteld om samen met het bedrijfsleven en de gemeenten het aantal overvallen terug te dringen. Door gerichte acties, de inzet van speciale teams en helikopters, door een dadergerichte aanpak en door meer en betere voorlichting aan ondernemers is het aantal overvallen in een jaar met 11% teruggedrongen. De aanpak begint dus zijn vruchten af te werpen, maar, zo stelt de bewindspersoon, de daling is nog lang niet genoeg. Het aantal overvallen moet in deze kabinetsperiode terug naar maximaal 1900 per jaar. In de aanvullende voorstellen komt er een landelijk officier van Justitie overvalcriminaliteit, krijgen alle politieregio’s en parketten van het Openbaar Ministerie een overvalteam met een vaste kern, komen er gerichte verkeerscontroles/preventief fouilleeracties op hotspots en wordt er meer gebruik gemaakt van de hulp van burgers door de inzet van SMS-alert, Burgernet, Meld Misdaad Anoniem, YouTube en Twitter. Het bedrijfsleven zet meer in op preventie en gemeenten pakken duidelijker de regie op lokaal niveau. In 2014 moet het oplossingspercentage gestegen zijn naar 40% (nu 23%) en het percentage bedrijven dat preventiemaatregelen heeft getroffen moet van 73% groeien naar 85%.

GEEN REACTIES