ASR verwacht winstdaling van 15% in 2020

ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

Op basis van de huidige inschattingen, verwacht verzekeraar ASR dat het operationeel resultaat dit jaar uitkomt op het niveau van 2018. Dat betekent een daling van 15% vergeleken met 2019.

Dat meldt de verzekeraar vandaag in een trading update, vlak voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. ASR tekent daarbij aan dat de voorspelling nog zeer voorlopig is, omdat er eigenlijk nog geen volledig beeld is van de totale impact van de corona-uitbraak op de resultaten van de verzekeraar in dit jaar.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten stelt in een toelichting dat de corona-effecten op de verschillende portefeuilles tamelijk diffuus zijn. In het segment Leven verwacht de verzekeraar dat de negatieve impact vanwege sterfte voor Individueel leven en Uitvaart wordt gecompenseerd door de baten bij Pensioenen. Daarnaast denkt Baeten dat de beleggingsportefeuille van Leven (voor het concern het meest belangrijk) te maken krijgt met afwaarderingen en herwaarderingen, maar ook met lagere directe beleggingsopbrengsten zoals dividenden. Verder krijgt de solvabiliteit een tik dit jaar omdat volgens Baeten de verzekeringsrisico’s bij Pensioenen, Individueel Leven en Uitvaart per saldo meer langlevenrisico bevatten.

In het segment Schade ziet de bestuursvoorzitter bij de verschillende productlijnen een tegenovergesteld beeld en soms binnen de productlijnen ‘compenserende bewegingen’. Zo lijkt AOV de productlijn te zijn ‘waarvoor de lock down en social distancing de meest directe impact hebben’. Baeten: ‘Aan het begin van de lock down zagen we een toename in het aantal claims, dat pas recent een afname laat zien. Deze claims kunnen niet goed beoordeeld worden gegeven het feit dat de regels voor social distancing dit bemoeilijken en reïntegratieprogramma’s vertraging oplopen.’

Bij de Zorgactiviteiten verwacht ASR hogere COVID-19-gerelateerde claims in verband met ziekenhuisopnames van onze klanten. Dit wordt deels gecompenseerd door minder claims voor reguliere medische behandelingen. Maar de verzekeraar denkt echter dat dit weer naar de normale situatie zal terugkeren en dat er een inhaalslag komt voor reguliere behandelingen. Bij P&C heeft de claimsratio volgens Baeten geprofiteerd van bijvoorbeeld het tijdelijke effect van minder schades doordat door de lock down het dagelijkse woon-werkverkeer sterk is gereduceerd. Bij reisverzekeringen zijn wel iets meer claims, met name vanwege de annuleringsverzekeringen voor vakanties.

ASR zegt tevreden te zijn over de ontwikkeling van de premie-inkomsten in het eerste kwartaal. Er was een toename van ruim 18%, waarvan een deel het gevolg is van overnames. De autonome premiegroei bij Schade was bijna 8%. Wel denkt de verzekeraar dat dit tempo niet kan worden vastgehouden dit jaar door de effecten van de virusuitbraak. Verder stelt Baeten dat de solvabiliteitspositie sterk blijft. Eind maart lag deze licht hoger (235%) dan eind 2019, maar in april was er sprake van een daling. ASR blijft ernaar streven om dit jaar alsnog het dividend over 2019 uit te kunnen keren.

GEEN REACTIES