Consument wil ruimere keuze in betalen van kosten financieel advies

© pixabay

Ruim driekwart van de consumenten wenst de vrijheid te hebben om de kosten van advies te betalen via een directe beloning dan wel via een transparante opslag op de premie, gespreid over (een deel van) de looptijd van het financieel product. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK (mede) in opdracht van Legal & General in de periode najaar 2013 tot en met  2015 naar de effecten van het verbod op provisie.

Het onderzoek vond plaats onder zowel financieel adviseurs als onder Nederlandse consumenten die zich recent hebben georiënteerd op een hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering en/of hun pensioen.  Andere opvallende resultaten zijn:

  • De consument ziet steeds meer het belang van onafhankelijk financieel advies.
  • De consument heeft meer moeite met het betalen voor financieel advies bij een bank/verzekeraar dan bij een onafhankelijk financieel adviseur.
  • Door het intermediair wordt het wettelijk beoogde “level playing field” in de praktijk niet als zodanig ervaren.
  • De kosten van financieel advies worden over het algemeen door de consument als te hoog ervaren.
  • Een groot deel van de consumenten zet de adviesvraag niet door, nadat zij zich op de kosten van advies hebben georiënteerd.

Legal & General pleit ervoor, dat tijdens de komende evaluatie zonder vooringenomenheid wordt onderzocht op welke punten het huidige verbod op provisie mogelijk aanpassingen behoeft. De verzekeraar is voorstander van aanpassing van het verbod op provisie in die zin, dat  consumenten de keuze krijgen om de kosten van advies direct te betalen, dan wel te kiezen voor een transparante en gemaximeerde opslag op de premie. De combinatie van transparantie en maximering door middel van de eerder ingevoerde (inducement) bepaling moet voorkomen, dat er onevenredig hoge advies- en bemiddelingsvergoedingen in rekening worden gebracht.

“Ik vind”, aldus Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General Nederland, “het een kwestie van beschaving, dat ook mensen in een kwetsbare positie toegang houden tot onafhankelijk financieel advies. Deze toegang mag niet afhankelijk zijn van de liquiditeiten die een klant op bepaalde momenten in zijn/haar leven ter beschikking heeft.”

(Bron: Legal & General)

GEEN REACTIES