(Findinet) Concurrentie mag niet ten koste gaan van brandveiligheid

Grote branden kunnen volgens Delta Lloyd in veel gevallen voorkomen worden. “Er zouden meer uniforme preventienormen moeten gelden en het toezicht op naleving moet scherper.”

"Deze grote branden zijn niet alleen duur, ze zijn ook een gevaar voor milieu, mens en dier. In het ergste geval kunnen ze mensenlevens kosten", zegt Richard Oets, underwriting manager bij Delta Lloyd, "Het is tijd voor maatregelen. In de eerste plaats ligt hier een rol voor verzekeraars, maar ook de overheid, de brandweer, ondernemers en verzekeraars hebben daar een gemeenschappelijke rol in."

Delta Lloyd roept op tot meer preventie. "Het wordt tijd dat verzekeraars samen met de brandweer, ondernemers en de overheid, opnieuw de ontwikkelingen omtrent brandgevallen onder de loep nemen. Een groot deel van de brandgevallen kan voorkomen worden met eenvoudige preventieve maatregelen, ook bij brandstichting".

"In de branche worden uiteraard geen afspraken gemaakt, in het kader van de mededingingswet. En terecht. Omwille van de veiligheid zouden echter wel preventienormen moeten gelden zodat concurrentiestrijd juist op dat gebied niet leidt tot afnemende veiligheid. Concurrentie is goed, maar het moet wel maatschappelijk verantwoord gebeuren. Er zijn situaties denkbaar waarin afspraken wel een toegevoegde waarde hebben. Het wordt tijd dat we spijkers met koppen slaan. Verzekeraars moeten op premie, service en voorwaarden concurreren. Bij het accepteren van risico’s moeten verzekeraars versterkte aandacht hebben voor preventie-eisen", aldus Oets, "daarom is ook structureel toezicht nodig op het nakomen van preventieafspraken. Het gaat hier om onze veiligheid en gezondheid!"

GEEN REACTIES