Claimbedrag autoverzekeringen Achmea flink lager in 2018

Premievolume motorrijtuigenmarkt blijft komende jaren stijgen
© Pixabay

Het totale bedrag dat Achmea aan claims voor motorrijtuigenverzekeringen in de boeken verantwoordt, lag in 2018 aanzienlijk lager dan in 2017.

Dit blijkt uit een van de jaarrapporten die de verzekeraar vorige week naar buiten bracht. Bij WA-verzekeringen nam het totale bedrag aan claims af van €633 mln naar €574 mln, een daling van bijna 10%. Bij de cascoverzekeringen daalde dit bedrag van €386 mln naar €345 mln, een daling van bijna 11%. Tegenover deze dalingen staat een stijging van het premie-inkomen. Bij WA-verzekeringen nam dit met een half procent toe tot €789 mln, bij casco eveneens met een half procent naar €577 mln.

Nu worden de claimbedragen die in de jaarrapporten zichtbaar zijn, vaak nog beïnvloed door schadegevallen uit voorgaande jaren. Zo zou er in de cijfers van 2017 nog een doorwerking kunnen zitten van de schade aan auto’s vanwege de hagelstormen in juni 2016. Een daling van 10/11% is echter dermate groot, dat er sprake lijkt van een substantieel beter verzekeringstechnisch resultaat bij de motorrijtuigenverzekeringen. Zeker wanneer gekeken wordt naar de bedrijfskosten: bij WA stegen de bedrijfskosten met 4,5%, bij casco was sprake van een flinke daling van bijna 8%.

Bij brand lijkt er sprake van een forse terugval van het verzekeringstechnisch resultaat, wat grotendeels veroorzaakt wordt door de januaristormen van 2018. Het premie-inkomen bleef gelijk op €1,1 mrd, maar het bedrag aan claims nam met meer dan een derde toe tot dik €700 mln.

Bij inkomensverzekeringen was aan de ene kant sprake van een forse toename van het premie-inkomen: van €270 mln naar €312 mln. Anderzijds stegen eveneens de claimbedragen, met 20% naar €220 mln. Verzekeringstechnisch lijkt het erop dat Achmea met inkomensverzekeringen in 2018 nauwelijks wat verdiende.

GEEN REACTIES