NVHP zet onderhoud in de schijnwerpers

NVHP zet onderhoud in de schijnwerpers
© Pixabay

Zonder aanvullende maatregelen kunnen – vooral oudere – consumenten met een hypotheek in de toekomst geconfronteerd worden met ontwikkelingen waarop ze niet of onvoldoende zijn voorbereid.

Zoals te weinig opgebouwd vermogen om de lening af te lossen, verlaging van het inkomen, of verlaging of verval van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast dreigt er een gebrek aan “betaalbare” kleinere woningen wanneer de oude woning te groot geworden is. Hierdoor lopen ouderen het risico gedwongen te worden om in een te grote en te dure woning te blijven zitten.

Deze knelpunten kwamen ter sprake tijdens een presentatie van de AFM op de ledenvergadering van de NVHP (Nederlandse Vereniging van Hypotecair Planners). In de huidige situatie bestaat volgens de AFM het gevaar dat “iedereen en dus niemand” zich echt verantwoordelijk voelt voor dit onderhoud. Deze constatering heeft bij de aflossingsvrije hypotheken zoals bekend geleid tot overleg waarin AFM, DNB en de vier grootbanken afspraken hebben gemaakt over bewustwording en het geven van handelingsperspectief aan de consument onder regie en verantwoordelijkheid van de banken.

Intermediair
Een adequaat onderhoudstraject kan niet slagen zonder de inspanning van het onafhankelijke intermediair, benadrukte de AFM-delegatie. Echter, bij de huidige interpretatie van het verbod op provisie, is een vergoeding van deze werkzaamheden door de aanbieder nu nog niet mogelijk.

Voor de NVHP, met de net benoemde nieuwe voorzitter Ronald Touwslager, staat hoe dan ook het komende jaar vol in het teken van onderhoud. Onder meer via communicatiemiddelen naar de consument, ondersteuning bij de inrichting van de bedrijfsvoering, masterclasses en gastcolleges.

Bron: NVHP

GEEN REACTIES