Boetevrij hypotheekschuld extra aflossen op een rij

Veel banken en andere hypothecaire geldverstrekkers spelen in op de tijdelijke verruiming van de vrijstelling van de schenkbelasting tot € 100.000. Een overzicht.

Uit het overzicht blijkt dat de meeste geldverstrekkers boetevrij extra aflossingen toestaan tot de meest actuele WOZ-waarde. Het leningsgedeelte dat boven dit bedrag uitkomst kan dan boetevrij worden afgelost. Over het algemeen maakt het niet uit of die aflossing met geschonken geld plaatsvindt of uit eigen of ander vermogen. Wel geldt deze maatregel tijdelijk, waarbij is aangesloten met de termijn waarop de tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling geldt die op 1 januari 2015 eindigt.

Een aantal geldverstrekkers sluit aan bij de verruiming van de schenkingsvrijstelling en staat een extra aflossing toe van € 100.000, ongeacht de hoogte van het leenbedrag en de WOZ-waarde. Wel verbinden zij daaraan veelal de voorwaarde dat het extra aflossingsbedrag uit schenking moet zijn verkregen.

Naast de extra aflossingsfaciliteit blijft de normale grens waarbinnen boetevrij mag worden afgelost, bestaan (meestal 10-20%).

Extra aflossing tot de WOZ-waarde wordt toegestaan door ABN-Amro, Aegon, Argenta, ASR, Delta Lloyd, Direktbank, Florius, ING, MoneYou, Nationale-Nederlanden en Ohra.

Een maximale schenking van € 100.000 mits uit schenking verkregen is mogelijk bij Obvio, Rabobank, Reaal, SNS Bank en Woonfonds.

Ook WestlandUtrecht maakt een extra aflossing tot € 100.000 boetevrij mogelijk, maar verbindt daaraan niet de voorwaarde dat het bedrag uit schenking moet zijn verkregen.

GEEN REACTIES