Voorzichtig herstel woningmarkt in cijfers

De gemiddelde woningwaarde is in het derde kwartaal met 1,1% gestegen naar een gemiddelde van 227 duizend euro.

Calcasa analyseerde de woningmarktontwikkelingen in het derde kwartaal van 2013 en signaleerde meerdere indicatoren die wijzen in de richting van een voorzichtig herstel van de woningmarkt: het aanbod daalt en het aantal verkooptransacties neemt toe.

De gemiddelde woningwaarde in Nederland is voor het eerst sinds 2011 weer toegenomen. Dit kwartaal is deze met 1,1% gestegen naar een gemiddelde van 227 duizend euro. De jaar-opjaarontwikkeling is nog steeds negatief met een prijsdaling van 2,2%. Deze daling is de afgelopen drie kwartalen wel afgevlakt.

Het aantal woningverkopen is ten opzichte van het vorig kwartaal gestegen met 5,3%. Op jaarbasis daalt het aantal verkochte woningen nog met 4,0%.

Amsterdam voorloper positieve marktontwikkelingen

De marktliquiditeit van de woningmarkt kan op diverse manieren worden gemeten. Eén van de manieren is de verhouding tussen wat wordt verkocht in een gebied af te zetten tegen wat te koop staat.

Een andere mogelijkheid is om wat wordt verkocht af te zetten tegen de gehele koopwoningvoorraad in een gebied. Beide kengetallen zeggen iets over het verkoopklimaat c.q. de marktliquiditeit. Na de crisis van 2008 steeg het aantal te koop staande woningen terwijl er steeds minder werden verkocht.

Deze verhouding bedraagt in Nederland momenteel 2,0. Hiermee duurt het circa 24 maanden voordat de bestaande voorraad koopwoningen wordt verkocht.

In Amsterdam is de marktliquiditeit het afgelopen kwartaal fors verbeterd (10,8%). De verhouding tussen het aanbod en de verkopen in een jaar is naar een factor 1,0 toegegroeid.
Dit houdt in dat er in een jaar evenveel woningen worden verkocht als dat er gemiddelde te koop staan. Voor Amsterdam-

Centrum geldt zelfs dat de marktliquiditeit onder de 1 ligt met een aanbod/verkoopfactor van 0,75.

De gemiddelde woningwaarde is in Amsterdam met 1,0% toegenomen in het afgelopen kwartaal en ten opzichte van een half jaar geleden bedraagt de stijging 2,7%. Sinds begin 2013 is er een opgaande lijn in de prijsontwikkeling van Amsterdam waar te nemen. Deze afname van de prijsdaling is in geheel Nederland is waar te nemen.

Calcasa is gespecialiseerd in dataverzameling, kwantitatief onderzoek, softwareontwikkeling en statistische modelbouw met een sterk wetenschappelijk fundament. Hypotheekverstrekkers, investeerders, intermediairs, validatie-instituten, woningbouwcorporaties, consumentenorganisaties, vastgoedbedrijven, makelaarsorganisaties, overheidsinstellingen en toezichthouders maken gebruik van de data van Calcasa.

GEEN REACTIES