Boeterente via rentemiddeling nu aftrekbaar

© Ministerie van Financiën

Minister van Financiën Dijsselbloem beschouwt vanaf heden boeterente bij het oversluiten van een hypotheek altijd als ‘rente’, ook bij het ‘uitsmeren’ via rentemiddeling.

Aftrekbaar
Dit schrijft de Minister in een brief aan zowel de Nederlandse Vereniging van Banken als aan het Verbond van Verzekeraars. De Minister geeft daarmee gehoor aan een wens uit de Tweede Kamer en zorgt er derhalve voor dat ook boeterente via rentemiddeling in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek. Boeterente die in één keer wordt betaald, was al aftrekbaar.

Complex
Totnogtoe waren hypotheekverstrekkers terughoudend met rentemiddeling, omdat de fiscale uitwerking complex bleek. Het bleek moeilijk om bij rentemiddeling de reguliere rente en de boeterente uit elkaar te houden. Dijsselbloem roept hypotheekverstrekkers met de wijziging op om proactief de optie van rentemiddeling aan hun klanten aan te bieden, wanneer dit de klant voordeel oplevert.

Bron: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES