Bgfo 2013 met praktische uitleg van de nieuwe regels

Een naslagnummer van Branche in Beweging waarin het Bgfo in 15 onderwerpen is opgedeeld om de leesbaarheid te vergemakkelijken. Downloaden is gratis.

Naast de letterlijke Bgfo-teksten vindt u een nadere uitleg die gebaseerd is op de Nota van Toelichting bij het besluit. De inhoud van dit blad geeft daardoor zo exact mogelijk aan welke regels voor wie op welk moment van toepassing zijn. Wel hebben we geprobeerd de toelichting op die regels wat makkelijker leesbaar te maken dan in de officiële documenten.

Bij de besproken onderwerpen zijn links beschikbaar naar aparte documenten waarin opgenomen de Bgfo-artikelen en de daarbij behorende onderdelen van de Nota van Toelichting die op het betreffende onderwerp betrekking hebben. Boven elk hoofdstuk vindt u een verwijzing naar het betreffende document. Waar dat relevant is, zijn ook verwijzingen aangebracht naar andere documenten van onder meer de Raad van State, het CDFD en de AFM. Alle verwijzingen zijn voorzien van hyperlinks zodat u de documenten direct kunt openen.

Leest u de tekst liever van papier en print u de pagina’s? Dan zijn de documenten met de QR-codes te openen.

De redactie van Findinet.nl wil op deze manier een blad presenteren dat als naslagwerk kan die-nen zowel voor de lezer die even wat kernbegrippen wil teruglezen als voor de gebruiker die zich meer gedetailleerd in een onderwerp wil verdiepen.

Sommige regels treden op een later tijdstip in werking. Ook is het denkbaar dat opnieuw tekstwij¬zigingen in het Bgfo worden aangebracht. Dergelijke mutaties worden dan in dit blad verwerkt, zodat deze Bgfo-editie altijd actueel blijft. De veranderingen worden gemeld in de Findinet nieuwsbrief, waarop u zich gratis kunt abonneren.

Inhoud:

pag.

 • 3 Inleiding
 • 4 De indeling van het Bgfo
 • 5 Vooraf: aanbieden, adviseren en bemiddelen
 • 6 Vakbekwaamheid overgangsregeling
 • 7 Betrouwbaarheidstoets
 • 7 Geen eed/belofte voor alle medewerkers
 • 8 Productontwikkelingsproces
 • 11 Bedrijfsvoering PPI
 • 12 Interne klachtenafhandeling
 • 14 Informatieplicht hypotheekaanbieders
 • 16 Kostentransparantie aanbieders
 • 17 Execution only
 • 19 Beloningsregels / provisieverbod
 • 24 Gelijk speelveld
 • 26 Dienstverleningsdocument
 • 29 Hypotheken: LTV-ratio en LTI-normen
 • 30 Geschiktheidstoets
 • 31 Vakbekwaamheid vanaf 2014

GEEN REACTIES