Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen kwam eind maart uit op 99,7%

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen kwam eind maart uit op 99,7%
© Px

De beleidsdekkingsgraad van de pensioenfondsensector nam in het eerste kwartaal met 2,2 procentpunten toe tot 99,7 procent. Dit meldt DNB in een statistisch bericht.

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen moeten baseren. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden gebaseerd op marktinformatie van de laatste twaalf maanden. De dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in het eerste kwartaal gestegen met 2,8 procentpunten naar 104,9 procent. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds.

De pensioenverplichtingen daalden in het eerste kwartaal met 17 miljard euro naar 1.229 miljard euro. De daar tegenoverstaande beschikbare middelen namen met een gelijk bedrag toe tot 1.289 miljard euro. De mutaties van de pensioenverplichtingen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de verandering van de rentetermijnstructuur, waarmee de verplichtingen worden berekend. Deze rentetermijnstructuur is in het eerste kwartaal gestegen, hetgeen een dalende invloed  heeft op de verplichtingen. De waarde van de beschikbare middelen van pensioenfondsen is vooral gestegen door gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Zo zijn de AEX-index, de MSCI-world index en de Dow Jones index met 6,9%, 4,9% respectievelijk 4,6% gestegen. Rente- en valutaontwikkelingen hadden dit kwartaal een negatief effect op de beschikbare middelen.

Bron: DNB

GEEN REACTIES