Bedrijven werken veiliger bij het lossen van containers

Steeds meer bedrijven beschermen hun werknemers tegen de risico’s van het lossen van zeecontainers die giftige gassen kunnen bevatten. Dat blijkt uit controles die de Arbeidsinspectie in 2010 bij 392 bedrijven heeft uitgevoerd.

Het percentage bedrijven dat goed scoort, is vorig jaar met 7 procent gestegen. Veertig procent van de geselecteerde bedrijven houdt zich nu aan de regels. In 2003 was dat nog 2 procent.

Het is positief dat steeds meer bedrijven veilig werken, maar het is nog niet voldoende, aldus de Arbeidsinspectie. Zij vindt dat bij de controles dit jaar beslist moet blijken dat een nog groter deel van de bedrijven zich aan de regels houdt. De resultaten vormen overigens geen afspiegeling van de hele sector; de Arbeidsinspectie heeft vooral gecontroleerd bij bedrijven waar een verhoogd risico bestaat.

Werkgevers- en werknemersorganisaties stimuleren bedrijven om veilig te werken met containers. Zij doen dit via het Platform Gassen in Containers. Hierin werken samen: Vereniging FME-CWM, Transport en Logistiek Nederland, verladersorganisatie EVO, Raad Nederlandse Detailhandel en FNV Bondgenoten. De Arbeidsinspectie heeft niet alleen geïnspecteerd maar ook uitgebreid voorgelicht. Doel is bedrijven zich bewust te maken van risico’s van gegaste containers en van de noodzaak tot het nemen van maatregelen.

GEEN REACTIES