Banken winnen marktaandeel hypotheekmarkt terug

© IG&H

Rabobank, ABN AMRO en ING hebben weer meer dan de helft van de marktproductie hypotheken in handen (51,5%). In het tweede kwartaal van 2016 winnen de Rabobank en het ABN AMRO concern, inclusief Florius 1,1% tot 1,5% marktaandeel ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Opvallend is dat de relatief kleine partij Lloyds Bank haar marktaandeel met 0,6% ziet stijgen. ING verliest daarentegen 1,7%. Dit blijkt uit de IG&H Hypotheekupdate.

De banken pakken over alle typen aanbieders aandeel terug, waarbij ze met name profiteren van de stevig aantrekkende doorstroommarkt, waar ze een aandeel van 53% hebben. Aangezien deze groep in aantal en volume groter is dan de startersmarkt en oversluitmarkt, stuwt groei van het aantal doorstromers ook het totale marktaandeel van de banken. Een deel van de concurrenten richt zich specifiek op starters en/of kan de groep doorstromers niet dezelfde mogelijkheden bieden als de banken, denk bijvoorbeeld aan het meenemen van oudere hypotheekvormen.

Over het afgelopen half jaar hebben de verzekeraars en pensioenfondsen het meeste marktaandeel ingeleverd, zij zien hun productieaandeel in de afgelopen 6 maanden dalen van bijna 35% naar minder dan 30%. Om in de groeiende vraag naar hypotheken te voorzien spelen regiepartijen momenteel een significante rol in de hypotheekmarkt. De productie via regiepartijen is het afgelopen kwartaal toegenomen naar €3,5 mrd, het marktaandeel stijgt echter niet

Grootste omzetstijging bij doorstromers
In het tweede kwartaal van 2016 groeit de hypotheekomzet tot €18,7 miljard, dankzij een stijging in zowel het aantal verkochte hypotheken als een hogere gemiddelde hypotheeksom. Ten opzichte van het vorige kwartaal is er een omzetgroei van +18% en vergeleken met een jaar eerder zelfs met +29%. De omzet in de eerste helft van 2016 is daarmee flink hoger dan in de eerste helft van 2015 (+30%) en is dit zowel het beste eerste half jaar als het beste tweede kwartaal sinds 2008.

De hypotheekmarkt groeit door zowel een toename in aantallen als een stijgende hypotheeksom bij alle typen sluiters. Doorstromers laten de grootste omzetstijging zien: op kwartaalbasis groeien zij met +22%, op jaarbasis op +38%, naar een omzet van een kleine € 10 mrd in dit tweede kwartaal. Deze groei, gecombineerd met het feit dat doorstromers gemiddeld de hoogste leningen (€306.000) sluiten, leidt ertoe dat zij dit kwartaal de grootste aanjager van de groeiende hypotheekmarkt vormen.

(IG&H)

GEEN REACTIES