ASR: omzet 2015 € 4.092 miljoen, nettoresultaat € 601 miljoen

COVID-19 raakt ASR niet, dankzij verscheidenheid aan activiteiten
© a.s.r.

ASR presenteerde vandaag de resultaten over 2015: omzet 2015 steeg tot € 4.092 miljoen en  nettoresultaat nam toe tot € 601 miljoen.

Enkele highlights:

 • In het segment Schade is de omzet met € 2.350 miljoen nagenoeg gelijk gebleven (2014: € 2.359 miljoen).
 • In het segment Leven is de omzet toegenomen tot € 1.828 miljoen (2014: € 1.543 miljoen) met name door een buy-out van een pensioenfonds en de strategische acquisities van De Eendragt en AXENT.
 • Het operationeel resultaat (voor belastingen) dat inzicht geeft in de onderliggende financiële prestatie, is met 25% toegenomen naar € 521 miljoen. Het operationeel rendement op het eigen vermogen steeg van 11,7% naar 13,9%. Het operationeel resultaat is zowel in de segmenten Schade en Leven als in de niet-verzekeringsactiviteiten toegenomen.
 • Het operationeel resultaat van het segment Leven steeg met € 85 miljoen tot € 434 miljoen. In de pensioenmarkt kiest a.s.r. nadrukkelijk voor waarde boven volume, waardoor enkele grootzakelijke contracten niet zijn verlengd. De bruto geschreven premies over 2015 namen bij Individueel Leven met 10% af, in lijn met de markt. In de uitvaartmarkt namen de bruto geschreven premies van a.s.r. met € 20 miljoen toe. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de overname van AXENT in 2015. a.s.r. is op basis van het aantal klanten marktleider in uitvaartverzekeringen.
 • Het netto resultaat is toegenomen met 42% naar € 601 miljoen door een hoger operationeel resultaat, hogere eenmalige beleggingsopbrengsten op aandelen en een positieve herwaardering van de vastgoedportefeuille.
 • De operationele lasten bedragen € 575 miljoen. Dit is een verhoging van 10% ten opzichte van 2014 (€ 524 miljoen). Dat komt met name door uitbreiding van activiteiten in het distributiekanaal (overname Van Kampen Groep en Dutch ID), de overnames van pensioenverzekeraar De Eendragt en uitvaartverzekeraar AXENT en door incidentele lasten.
 • De combined ratio is in het segment Schade met 95,0% vrijwel gelijk aan 2014 (94,8%). Bij AOV verbeterde de combined ratio onder meer door ons actieve claimmanagement in zowel het individuele als het collectieve bedrijf. Ook bij P&C bleef de combined ratio ruim onder de 100%, ondanks de schade veroorzaakt door zomerstormen.
 • De Solvency II ratio (op basis van het standaard model) is solide (‘midpoint estimate’ van 185% na dividendvoorstel).

Andere highlights:

 • a.s.r. behaalde de maximale score bij het letselschadekeurmerk voor de wijze waarop letselschades worden afgehandeld.
 • a.s.r. heeft met de merken Ditzo en De Amersfoortse haar positie in de ziektekostenmarkt begin 2016 versterkt met circa 22.000 nieuwe klanten.
 • a.s.r heeft haar expertise als vermogensbeheerder ook toegankelijk gemaakt voor derden, mede door de overname van BNG Vermogensbeheer.
 • Voor het duurzame investeringsbeleid behaalde a.s.r. in 2015 de hoogste score van de markt in de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Alle cijfers zelf lezen >>

(Bron: ASR)

GEEN REACTIES