(Findinet) Arno Dolders over Wft-module pensioen

Neem niet te lichtvaardig een beslissing over het (niet) aanvragen van een vergunning.

Uit ons onderzoek blijkt dat het intermediair veruit favoriet is als adviseur op het gebied van tweedepijler pensioen. Ik denk dat het intermediair haar preferente positie bij ondernemers op het gebied van tweedepijler pensioen moet koesteren.

Met de nieuwe vergunning Wft pensioenverzekeringen in het vooruitzicht zie ik veel ondernemers aarzelen of zij deze vergunning gaan aanvragen.

Ik wil het intermediair oproepen niet te lichtvaardig een beslissing te nemen. Pensioen zal in de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Het is bij uitstek een adviesterrein waarbij ondernemer en adviseur duurzaam met elkaar een hechte relatie aangaan. Natuurlijk moet de adviseur hiervoor de kennis en vaardigheid hebben. Ik denk dat het terecht is dat de wetgever aparte deskundigheidseisen op het gebied van pensioen invoert. Want laten we eerlijk zijn; binnen de vergunning Wft leven waren de deskundigheidseisen op het gebied van pensioen minimaal. Maar tegelijkertijd denk ik dat we als samenleving belang blijven houden bij een breed netwerk van adviseurs op het gebied van pensioen.

Het moet weer niet zo worden dat pensioenadvies iets elitairs wordt dat alleen voor een beperkte groep MKB ondernemers is weggelegd.

Met de introductie van het Legal & General Prisma Pensioen, een collectieve premieovereenkomst op basis van beleggingen, is ook het PensioenAdviesProgramma gelanceerd. Met een specifieke Wft Kwaliteitscan en opleidingen wil Legal & General het intermediair ondersteunen bij het behalen van de pensioenvergunning.

Ik denk dat professionele adviseurs die actief zijn binnen het MKB segment, er verstandig aan doen om hetzij zelf een Wft vergunning pensioenverzekeringen aan te vragen dan wel een intensieve samenwerking aan te gaan met een collega die deze vergunning wel heeft. In deze laatste constructie gaat de adviseur de rol van huisarts krijgen die tijdig bepaalde problemen signaleert en weet wanneer hij zijn klant moet begeleiden naar een specialist op dat gebied. De adviseur blijft dan echter vertrouwd aanspreekpunt voor zijn MKB ondernemer.”

Drs. Arno Dolders,

Algemeen directeur Legal & General

GEEN REACTIES