FFP biedt Financiële scan op de werkvloer

Werknemers krijgen via hun werkgever een gesprek met een (gecertificeerd) financieel planner om inzicht en overzicht te bieden in hun financiële situatie na pensionering

De FFP, beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners, start dit initiatief in samenwerking met platform Wijzer in geldzaken.

Onderzoek na onderzoek toont aan dat de Nederlandse burgers geen enkel idee hebben van hun financiële situatie na pensionering. Bij veel Nederlanders heerst ongerustheid over de robuustheid van het pensioenstelsel. Ook het nieuwe pensioenakkoord zal veel vragen oproepen. Er is dus een grote behoefte aan inzicht en overzicht. FFP’ers kunnen werknemers een helder inzicht kunnen geven in hun situatie na pensionering.

‘Financiële scan op de werkvloer’ is gestart met een viertal regionale informatie-bijeenkomsten voor leden van de FFP. Hierin worden de leden uitgebreid geïnformeerd over uitgangspunten en doelstellingen van dit project. De FFP-leden vervullen een centrale rol. Zij voeren immers de gesprekken met de individuele werknemers. De FFP heeft voor deze actie een uitgebreid ondersteuningspakket samengesteld die de leden in staat stellen om de contacten met werkgevers en vervolgens de gesprekken met de werknemers aan te gaan . (voorbeeldbrieven, stappenplan en software).

“Als partner van Wijzer in geldzaken hoopt de FFP hiermee een bijdrage te leveren aan verdere bewustwording van werknemers in Nederland over hun pensioensituatie. Eigen onderzoek laat zien dat het bieden van inzicht en overzicht in de financiële situatie van consumenten een eerste aanzet is om daadwerkelijk tot eventuele actie over te gaan.”

GEEN REACTIES