AFM over klantbelang centraal stellen

Klantbelang centraal is één van de speerpunten van het toezicht van de AFM. "Wij hechten hier zoveel waarde aan omdat het centraal stellen van het klantbelang de beste kans biedt dat klanten op een eerlijke manier worden behandeld. Dit is dan ook de beste manier om te voorkomen dat affaires rondom financiële producten, als aandelenlease en woekerpolis, opnieuw kunnen ontstaan. Het centraal stellen van het klantbelang zal daarnaast een grote bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam herstellen van het vertrouwen in de financiële sector", aldus de toezichthouder.

De prijs van geschonden vertrouwen

Financiële ondernemingen willen het vertrouwen van de consumenten in de financiële sector herstellen. Dit vertrouwen wordt helaas nog met enige regelmaat geschonden. Herstel van vertrouwen gaat niet vanzelf. De AFM heeft uitgerekend wat het een consument kost als hij een bank vertrouwt die niet het klantbelang centraal stelt. Dit hebben we vergeleken met een bank die wel het klantbelang centraal stelt. De prijs van dit geschonden vertrouwen is € 2.000 per jaar.

Hans Hoogervorst werkte deze rekensom uit in zijn

toespraak op 30 juni 2010 op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Banken.

"Klanten zijn veel minder dan financiële ondernemingen in staat de waarde van financiële producten adequaat te beoordelen. Klanten hebben daardoor een structurele achterstand op banken, verzekeraars en adviseurs. Financiële partijen worden door volumetargets en provisie- en beloningstructuren geprikkeld om gebruik te maken van deze structurele achterstand. Hierbij wordt het eigen belang centraal gesteld en niet het klantbelang. De consequentie hiervan is dat het risico op verlies van vertrouwen sterk toeneemt.

Financiële ondernemingen moeten winst maken om aandeelhouders tevreden te stellen, om de overheid terug te betalen en om balansen te verstevigen. Maar tegelijkertijd is de tolerantie van de maatschappij en de toezichthouder voor het breken van vertrouwen sterk teruggelopen. Dit is geen houdbare praktijk en het leidt tot ernstige problemen op de lange termijn."

Daarom hebben financiële ondernemingen in de ogen van de AFM maar één keus; klantbelang centraal.

GEEN REACTIES