(Findinet) Adfiz zet AOV-polisvoorwaarden op een rij

Adfiz wil het intermediair helpen met het classificeren van de verschillende aov-productvarianten. “De bestaande vergelijkingssoftware geeft daar onvoldoende inzicht in”.

“Een AOV wordt door de consument gezien als een generiek product. De perceptie van een verzekerde is doorgaans: “Als ik arbeidsongeschikt ben, dan krijg ik een uitkering.”

De realiteit is echter dat niet elke AOV in geval van arbeidsongeschiktheid een recht op uitkering geeft. Daarbij wordt het ontbreken van een recht op uitkering in veel gevallen niet veroorzaakt door algemeen gebruikte uitsluitingen zoals overmatig alcoholgebruik, opzet of grove schuld, maar door productvarianten en onduidelijkheden in de voorwaarden van verzekeraars. Dit resulteert op dit moment in een aanhoudend aantal uitspraken van rechtbank en hof met betrekking tot de interpretatie van de voorwaarden van een AOV in geval van een aanvraag tot uitkering.

Adfiz heeft mede op basis van die uitsprakende productvoorwaarden geïdentificeerd die historisch gezien in geval van een uitkeringsaanvraag tot discussie en/of misverstanden hebben geleid (zie tabel). Bestaande vergelijkingssoftware geeft op dit moment onvoldoende inzicht in de uitwerking van juist deze cruciale kenmerken. Daarom zal Adfiz op basis van deze voorwaarden na de zomer de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen helder en duidelijk herkenbaar gaan classificeren, waardoor een duidelijk onderscheid wordt aangebracht tussen de verschillende groepen binnen de AOV’s. Voor de adviseur en de consument zal dit bijdragen aan een verantwoorde keuze van een product en een juiste verwachting over de dekking. Dit kan veel toekomstige teleurstellingen en rechtszaken voorkomen.”

In het persbericht zet Adfiz 8 verschillende productkenmerken met de bestaande varianten in een tabel.

GEEN REACTIES