Achmea schrapt plan IDC-pensioen voor werknemers

Peptalk van Achmea: 'Wij komen crisis goed door'

Verzekeraar Achmea blijft vooralsnog vasthouden aan een CDC-regeling voor haar werknemers. FNV, CNV en De Unie wisten met succes een IDC-pensioen te voorkomen.

Dat blijkt uit het cao-akkoord dat Achmea heeft gesloten met de bonden. Achmea was lang voorstander van een individuele regeling, mede om de hoge kosten voor het pensioen te drukken. Ook in de cao voor de verzekeringssector is inmiddels sprake van een IDC-pensioen. De vakbonden waren echter pertinent tegen een overgang. Nu is afgesproken dat de CDC-regeling in tact blijft maar dat de opslag die Achmea betaalt op de kostendekkende premie (bedoeld voor solvabiliteit en buffers) wordt verlaagd van 36% naar 25%.

Verder blijkt dat werknemers van Achmea er vanaf komend jaar structureel 2,25% aan salaris bij krijgen. Daarnaast krijgt ook de aankondiging van Achmea dat functioneringsgesprekken tot het verleden behoren, een plek in de cao. Ook de daarop gebaseerde doorgroei in de salarisschaal wordt geschrapt. Hiervoor in de plaats is met de bonden een doorgroeisystematiek afgesproken met vaste groeistappen per schaal.

Achmea-medewerkers kunnen voortaan in totaal vier weken betaald geboorteverlof opnemen nadat hun partner is bevallen. Daarmee loopt Achmea vooruit op de verruiming van het wettelijk geboorteverlof per 1 juli 2020. Verder zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke Agenda voor de toekomst. Doel hiervan is om de komende jaren gemeenschappelijke onderwerpen rondom de thema’s werken, leren en zorgen breder met elkaar op te pakken. Dat zal gaan via enquêtes en persoonlijke gesprekken met medewerkers.

Achmea-werknemers die zijn aangesloten bij een vakbond kunnen tot 28 december 12.00 uur stemmen over het cao-voorstel.

GEEN REACTIES