ABP: indexatie in 2012 vrijwel uitgesloten

рOok het verlagen van de pensioenen en van de pensioenrechten komt dichtbij als de dekkingsgraad niet op heel korte termijn fors aantrekt.с

Dit is het commentaar van vice-voorzitter Joop van Lunteren op het feit dat zijn ABP de dekkingsgraad aan het eind van het derde kwartaal zag uitkomen op 90%. Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg die nog 112%.

Van Lunteren: ”Deze forse daling van de dekkingsgraad is slecht nieuws ook al is die bijna helemaal toe te schrijven aan de daling van de rente. Vergeleken met 1 januari zijn de bezittingen per eind september met 2 miljard euro afgenomen (237 tegen 235 miljard), maar de waardering van de verplichtingen is in dezelfde periode door die rentedaling met 35 miljard omhoog gegaan. Daarmee is het vrijwel uitgesloten dat we de pensioenen in 2012 zouden kunnen indexeren en zullen we wellicht zelfs aanvullende maatregelen moeten overwegen. Ook het verlagen van de pensioenen van de gepensioneerden en van de pensioenrechten van de mensen die werken komt dichtbij als de dekkingsgraad niet op heel korte termijn fors aantrekt. De stand van 31 december 2011 is beslissend voor de vraag of we nadere maatregelen moeten aankondigen. Een eventuele korting moet dan – als er geen verbetering van de situatie komt – uiterlijk na 15 maanden, dus op 1 april 2013, worden doorgevoerd.”

Beroep op politiek

Vicevoorzitter Xander den Uyl: “De impact van de crisis op de bezittingen van ABP is bescheiden, maar de invloed van de gedaalde rente is heel groot. Met deze dekkingsgraad is ABP onder het pad van het herstelplan terechtgekomen. De dekkingsgraad van ultimo oktober is uitgangspunt voor het premie- en indexatiebesluit. Om de pensioenen te kunnen indexeren moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. De kans is heel groot dat we dat gat tussen 90 en 105% in een maand tijd niet meer kunnen dichten. We zullen moeten bekijken of we extra premie moeten gaan heffen in het kader van het herstel. Als de dekkingsgraad van ABP eind december nog steeds onder het herstelpad ligt, zal het bestuur zich bovendien moeten beraden of nog verdergaande maatregelen nodig zijn. Het ABP bestuur doet een beroep op de politiek om nog eens goed te kijken naar de systematiek die maakt dat wij zo afhankelijk zijn van de dagkoersen van de rente.”

Andere grote fondsen

De dekkingsgraad van het pensioenfonds Zorg & Welzijn is in één maand gedaald van 99% naar 91%. PME blijft daar nog onder en kwam eind september uit op 86%. Pensioenfonds Metaal en Techniek is al enkele jaren in onderdekking en heeft een herstelplan gepresenteerd dat eind van dit jaar moet uitkomen op 96%. Daar zat het fonds eind september met 84,3% nog fors onder.

GEEN REACTIES