Geen uitstel voor fondsen die premies al hebben gedempt

Pensioenfondsen krijgen een jaar uitstel om via premieverhoging de dekkingsgraad op orde te krijgen. Dit geldt niet voor fondsen die al eerder uitstel kregen.

DNB heeft de pensioenfondsen per brief geïnformeerd over de eisen aan de premiestelling in geval van een dekkingstekort.

DNB heeft in overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om pensioenfondsen een termijn van één jaar te bieden om te voldoen aan de eis dat de premie in geval van een dekkingstekort dient bij te dragen aan herstel. Pensioenfondsen mogen van deze mogelijkheid gebruik maken op voorwaarde dat zij 2012 gebruiken om te zorgen voor een sluitende financiële opzet.

Deze termijn staat echter niet open voor pensioenfondsen die vorig jaar al gebruik hebben gemaakt van de geboden mogelijkheid om voor 2011 een premie vast te stellen die niet bijdraagt aan herstel. En ook niet voor pensioenfondsen die in 2012 een korting moeten doorvoeren.

Afstempelen onontkoombaar

Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie zei in het programma Pauw & Witteman dat veel fondsen per 1 januari 2013 moeten korten op de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. “Wanneer de situatie ten opzichte van eind september niet belangrijk verbetert zullen veel fondsen moeten afstempelen. Ik ben dienaangaande pessimistisch.” De kortingspercentages zullen per pensioenfonds verschillen. Hij verwacht dat de korting bij sommige fondsen kan oplopen tot 15%.

GEEN REACTIES