5 miljoen euro boete voor overtreding Pensioenwet

5 miljoen euro boete voor overtreding pensioenwet
©

DNB legt boetes op aan GSFS Asset Management B.V. en haar pensioenfonds Stichting GSFS Pensionfund vanwege het overtreden van artikel 116 van de Pensioenwet.

De boete voor GSFS Asset Management B.V. bedraagt EUR 4.977.500,-; de boete voor stichting GSFS Pensionfund is een stuk lager: EUR 10.000,-. Ook vier leidinggevenden krijgen boetes, uiteenlopend van EUR 25.000,- tot EUR 50.000,-.

DNB heeft vastgesteld dat Stichting GSFS Pensionfund, in bewuste en nauwe samenwerking met GSFS Asset Management B.V., op grote schaal dividendarbitrage-activiteiten heeft verricht, waarbij de aankoop van aandelen werd gefinancierd met andere middelen dan de ingelegde premies en de omvang van het belegd vermogen de omvang van de ingelegde pensioenpremies vele malen overschreed. Hiermee hebben het pensioenfonds, en GSFS Asset Management als medepleger, artikel 116 van de Pensioenwet overtreden.

DNB heeft de bestuurlijke boete voor Stichting GSFS Pensionfund gematigd gehouden, onder meer in verband met het beperken van schade voor de deelnemers. Met de bestuurlijke boete voor GSFS Asset Management B.V. wordt mede het door haar met de overtreding behaalde voordeel ontnomen.
Bron: DNB

 

GEEN REACTIES