Memories uit een woelig verzekeringsleven : Verzekerd beleggen

Meer memories treft u aan op deze pagina : Memories.

Het is altijd weer een fikse klus om beleggers te vinden die vertrouwen hebben in een nieuw project.
En dan is het natuurlijk heel verleidelijk om – zoals vroeger wel het geval was – een persoon van goede reputatie als referentie of ter aanbeveling te kunnen noemen.
Prinsen, graven en baronnen konden zo niet zelden nog een extra bijverdienste realiseren.

En wie zou nou niet geloven dat er sprake is van een spectaculaire belegging als Reinder Zwolsman in de Raad van Commissarissen zit ?

Ik begon mijn carrière in het verzekeringsvak in 1968 als jongste bediende bij verzekeraar Hollandsche Lloyd in Amsterdam. In de daarop volgende 40 jaren heb ik moeten vaststellen dat de creativiteit van oplichters werkelijk geen grenzen kent.

En natuurlijk werd ik regelmatig zelf geconfronteerd met lieden die pogingen deden om de naam van de befaamde verzekeringsmarkt Lloyd’s of London te gebruiken (misbruiken).

Ik beschreef al eens eerder hoe Dirk Scheringa de goede naam van Lloyd’s gebruikte om goede sier te maken met een verzekeringsvorm die later de naam : koopsompolis heeft gekregen. Het betrof een verzekering tegen werkeloosheid, overlijden en arbeidsongeschiktheid, waarvan slechts een marginaal onderdeel van de dekking bij Lloyd’s Underwriters was gedekt. Maar omdat Frisia alle nog komende jaarpremies in één klap voldeed, werd het bedrag van de financiering overeenkomstig vergroot. De koopsom werd via Frisia financieringen via een stro-firma overgeboekt naar een buitenlandse bankrekening van Scheringa c.s.
Zie findinet : Scheringa ondanks alles nog steeds op vrije voeten

Een andere poging om het vertrouwen van beleggers te winnen, werd ondernomen door een zich als professioneel consortium presenterende organisatie.

© Lloyd’s of London

Met advertenties werden beleggers aangemoedigd om aandelen te kopen voor het bouwen van energiecentrales in Afrika. Ter aanbeveling werd gemeld dat de verzekering was ondergebracht bij Lloyd’s of London.
U zult begrijpen dat ik daaraan resoluut een einde heb gemaakt door de Wettelijk vertegenwoordiger in te schakelen.

Fantasy Island

REVERSE CONVERTIBLE RETENTION INSURANCE
Op enig moment werd ik gebeld door een man die zich Mantiri noemde. Hij was op zoek naar een makelaar die voor hem een dekking bij Lloyd’s kon verzorgen op basis van een Reverse convertible Retention Document.
Ik had er nog nooit van gehoord, dus heb ik bij Lloyd’s getracht informatie in te winnen.
Onze Lloyd’s broker kwam niet verder dan een herverzekeringsvorm waarbij de financiële draagkracht van een financierder wordt gegarandeerd aan derden.
Vergelijkbaar met een bankgarantie.

Omdat ik altijd eerst wil snappen wat men wil dekken en waar wij ons toe verplichten, heb ik de heer Mantiri ontmoet.
Kern van de zaak was dat hij op zoek was naar rijke ondernemers, die bereid waren om geld te lenen van multimiljonair Zumbaidi uit Beiroet. Deze rijke ondernemers zouden dan maar een zeer kleine rente verschuldigd zijn. In islamitische kringen was het namelijk ongepast om rente te vragen over geld dat je niet nodig had. Mantiri had dit gat in de markt ontdekt en Zumbaidi was bereid geld te lenen, mits er voldoende zekerheid zou bestaan omtrent de solvabiliteit van de rijke personen die geld bij Zumbaidi leenden.

Omdat ik nog steeds niet begreep welk risico Lloyd’s dan zou moeten verzekeren, verzocht ik Mantiri om het mij nogmaals in praktische zin uit te leggen. Het bleef voor mij bancaire kletskoek, dus ik heb toen besloten dat het onverzekerbaar was.

Maanden later las ik in Dagblad De Telegraaf dat tientallen Nederlandse rijke families waren opgelicht door de heer Mantiri en de heer Zumbaidi. Op voorstel van Mantiri hadden zij bij Zumbaidi een leningsverzoek ingediend op basis van een minimale rente. Omdat Zumbaidi alleen leningsverzoeken wenste te beoordelen indien de kandidaat in staat was om 10 % van het te lenen bedrag in depot te storten, was iedereen verplicht dat bedrag eerst over te maken aan Mantiri. Terugbetaling zou geschieden zodra de lening was toegekend.
Afgewezen aanvragers kregen een boete gelijk aan het bedrag in depot.

Voorts moesten de kandidaten een verklaring van de nederlandse bank aanleveren, zodat Zumbaidi 100% zekerheid had over de solvabilteit van de geldleners.
Dus had iedereen d.m.v. een kopie bankafschrift aangetoond dat er sprake was van een aanzienlijke solbabiliteit.
Zumbaidi wees alle aanvragen af, omdat hij specifiek een verklaring had geeist die afkomstig was van De Nederlandsche Bank.

Het geld in depot verviel vervolgens aan Zumbaidi en Mantiri en zo verdwenen zij met tientallen miljoenen uit zicht: ongrijpbaar en juridisch niet aan te pakken, want één van de voorwaarden was dat een verklaring van de nederlandse bank zou worden aangeleverd.

Mantiri had dus met een Reverse Convertible Retention Insurance Contract willen bereiken dat hij dankzij een vermeende rug-dekking bij Lloyd’s of Londen nog meer rijke klanten had kunnen verleiden om met Zumbaidi in zee te gaan.

En als mensen bij de neus worden genomen, dan wijst iedereen natuurlijk naar de meest gerenommeerde betrokkene, waarvan je toch mocht verwachten dat die haar goede naam niet zou hebben verbonden aan dubieuze praktijken:
De pers zou zich gehaast hebben om Lloyd’s te wijzen op hun plicht om diepgaand  onderzoek te doen, alvorens zij garantieverzekeringen afsluiten bij beleggingsproducten.
Gelukkig hadden wij dat tijdig gedaan, want als je het risico niet kunt inschatten, dan moet je er geen geld aan willen verdienen.

Een goede reputatie komt te voet, maar gaat te paard !

 

 

 

 

GEEN REACTIES