Memories uit een woelig verzekeringsleven: Een vurige klant

In 1976 kwam ik in contact met Joop de Vries. Hij zat met zijn handen in de haren ivm de verzekering van zijn vele bezittingen in Amsterdam. Gebouwen, maar ook woonboten. Hij bleek tevens eigenaar te zijn van Casa Rosso, het wereldvermaarde pornoshow imperium. Zeker zo bekend als de Folies Bergéres in Parijs.

Bij de neus genomen
Hij was al meerdere keren door tussenpersonen bij de neus genomen. Lieten hem betalen voor verzekeringen die nergens waren ondergebracht. Of verzekeraars wezen de schade af omdat de omschrijving op de polis niet overeenkwam met de realiteit.

Wij waren gespecialiseerd in de verzekering van discotheken, cafés en restaurants en Joop had uit betrouwbare kring vernomen dat in geval van schade bij Lugt Sobbe niet werd gechicaneerd.

Half zes s’-avonds en toen ging de telefoon
Joop verzocht ons telefonisch dringend om hulp bij het beheren van zijn verzekeringen.
Wij kenden hem niet en wisten ook niet in welke business hij zijn geld verdiende, maar wij nodigden hem uit voor een kennismaking.
Volgende dag
Joop liet er geen gras over groeien. Vooruitlopend op ons gesprek liet hij per taxi dozen en koffers bij ons kantoor afleveren: daarin zat de hele administratie van polissen en eigendomsbewijzen en deze werden pardoes op de Hobbemastraat nr. 14 in de gang gezet.

Bedrijfslocatie van Assurantiemakelaar Lugt Sobbe & Co. B.V.

Wij troffen daarin ook talloze notariële aktes aan en vele adressen waar zich verzekerde belangen zouden moeten bevinden. Maar de bijbehorende polissen werden veelal niet aangetroffen.

Bij controle van de polissen bleken de meeste niet te deugen. Overal was gesjoemeld met de omschrijving van de business . En als de omschrijving niet klopt, dekken verzekeraars de schade niet. Weggegooid geld ! Soms ook waren de belangen zelfs al lang geleden verkocht, zodat er geen verzekerbaar belang meer was. Of de polissen stonden nog op naam van de vorige eigenaar.Zinloos om daarvoor premie te blijven betalen.

Zo mak als een schaap
Ik was niet echt blij met deze speciale klant, maar Joop was zo mak als een schaap en bezwoer mij dat hij alles zou doen wat nodig was om goed verzekerd te zijn. Eindelijk snapte hij waarom zijn polissen de schade nooit dekten.

Analfabeet en toch ondernemer
Joop bleek niet te kunnen lezen of schrijven, dus kon hij de stukken zelf nooit controleren.
En hij voldeed inderdaad aan al mijn suggesties zoals brandveiligheid voor de bezoekers van zijn etablissementen. Branddeuren met vlucht-constructie, blusmiddelen, onbrandbaar tapijt. Brandtrappen in en achter het gebouw.

Voortaan iedereen op de loonlijst
Er werd zelfs een bankdirecteur ingehuurd voor het voeren van een adequate boekhouding. Zonder goede boekhouding kan er immers geen bedrijfsschadeverzekering worden afgesloten.

Zwart geld werd wit
Voortaan werden er loonbelastingen en sociale lasten afgedragen. Overigens had ik nooit verwacht dat hij zonder dralen alle adviezen zou opvolgen en dat zou dan ook een goed excuus voor mij zijn geweest voor het scheiden van onze wegen.

Medische controle
Een arts controleerde voortaan regelmatig de gezondheid van dames en heren performers.
Bijzonder. Letterlijk iedere poging om van de klant af te komen werd door Joop gepareerd.

Lloyd’s of London
De Nederlandse verzekeringsmarkt was niet bereid om het imperium te verzekeren.
Ik kon alleen Lloyd’s of London (met moeite) interesseren voor de verzekering van de aanzienlijke portefeuille polissen.

Bouviers
Joop betaalde de premies altijd meteen en contant.
Joeg zijn twee bouviers dan van een Perzisch tapijt dat zij bewaakten, hij sloeg het tapijt om en stopte dan honderden bankbiljetten in een plastic zak.
Met een plastic zak aan het stuur van mijn fiets reed ik dan over de wallen.
Natellen deed je niet, want dat zou hij als beledigend hebben ervaren.
Thuisgekomen bleek het bedrag altijd stipt te kloppen.

Porsche naar de Filistijnen
Op een dag liet Joop zijn honden op de dure Porsche van een klant passen.
Straatjongens vonden het wel leuk om de honden te pesten. Bij terugkomst van de eigenaar bleek hem dat van het interieur weinig over was: de honden hadden in razernij alles vernield. Helaas had hij voor het bewaken met honden geen verzekering bij ons afgesloten, dus wederom was de schade niet gedekt. Hij begreep dat.

november 1983: Einde verhaal
Op een dag werd Joop gearresteerd na een handgemeen met een Duitser die bezig was een prostituee te mishandelen. Dat was in het najaar van 1982 meen ik.

Zaakwaarnemer uit Heemstede
Een zaakwaarnemer werd aangesteld (ik meen mij te herinneren dat de man Toorenaar heette). Meester Toorenaar deed zich graag voor als een deftige veeleisende man.

Assurantiemakelaar Pennink
Toorenaar had een relatie met ene Penning die zijn bedrijf had verkocht aan het chique makelaarskantoor Bekouw Mendes in Amsterdam.
Pennink vond dat de door Lloyd’s berekende premie onnodig hoog was en dus besloot Zaakwaarnemer Toorenaar dat alle lopende polissen geroyeerd moesten worden want makelaar Pennink kon alles veel goedkoper via Bekouw Mendes verzekeren bij Lloyd’s.

“Ieder voordeel hep se nadeel” (Cruijff) 
Pennink bleek inderdaad een veel betere makelaar te zijn dan ondergetekende.

Tien halen één betalen
Pennink wist inderdaad per direct een aanzienlijke premiereductie te realiseren.
De premie daalde tot een fractie van het bedrag dat Joop jaarlijks aan ons verschuldigd was.

Klik voor video

december 1983 : Brand in Sexclub Casa Rosso
Casa Rosso brandde tot de grond toe af. Het door mij geadviseerde onbrandbare tapijt was niet opgewassen tegen de vele liters benzine die door een ex werknemer over de trappen van Casa Rosso waren uitgegoten en vervolgens aangestoken. 13 mensen kwamen om in de vlammen.
Extra journaal NOS :
Extra uitzending van het NOS Journaal (link) i.v.m. de grote brand in nachtclub Casa Rosso Amsterdam waarbij 13 mensen omkwamen. Uitgezonden op zaterdag 17 december 1983.

Bekouw Mendes was indertijd al een vooraanstaande makelaar. Omdat de Nederlandse markt geen belangstelling had, had Pennink de verzekering voor de belangen van Casa Rosso net als wij ondergebracht bij Lloyd’s Underwriters.

Persiflage op de presentatie aan Underwriters.

Hotel, Fitness met Bingo
Pennink had Casa Rosso echter met 90 % korting weten te verzekeren door verzekeraars wijs te maken dat het een Hotel met fitness centrum betrof. Ook zou er een Bingo gevestigd zijn !
Verkeerde voorstelling van zaken
En wederom had Joop polissen lopen die de schade niet zouden dekken. Dat verklaarde ook het enorme verschil in premie. Een verkeerde voorstelling van zaken valt  onder verzwijging.
In feite een bewuste leugenachtige: opzettelijke verzwijging door medewerker Pennink en zijn staf bij Bekouw Mendes !

Schade van 24 miljoen afgewezen
Dus weigerden Lloyd’s Underwriters de schade te vergoeden.

Joop is de klap nooit te boven gekomen. De hele toestand van de brand, de slachtoffers etc. heeft Joop uiteindelijk toch geruïneerd.

Ik heb hem nooit meer gesproken, dus ik heb hem ook nooit kunnen vragen of zaakwaarnemer Toorenaar en de heer Penning de schade voor eigen rekening hebben genomen.

Ik betwijfel of tegen Pennink ooit aangifte is gedaan wegens valsheid in geschrifte.
Een fikse gevangenisstraf lijkt mij eigenlijk wel gepast. Maar tsja, dat zou ook voor Bekouw Mendes enorm gezichtsverlies hebben betekend.

En de zo deftige zaakwaarnemer Toorenaar wordt bedankt voor zijn goede diensten !
Bij Lloyd’s is het spreekwoord altijd nog :
Confidence comes on foot and goes on horseback (vert. een goede reputatie wordt te voet bemachtigd, maar gaat te paard als je de boel belazerd).

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt overigens geen dekking tegen doelgericht oplichten van verzekeraars. Verkoop van de zaak is dan het resterende alternatief.

Kort daarop werd de fameuze makelaar Bekouw Mendes overgenomen door de Engelse
makelaar Bowrings.

Meer van zulke verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

 

GEEN REACTIES