Zorgpremies stijgen doordat overheid bijdrage aan zorgkosten verlaagt

copyright Pixabay

Zorgverzekeraars houden rekening met een lager bedrag dat ze uitgekeerd krijgen van het Zorgverzekeringsinstituut en moeten vooral daardoor de premie verhogen.

Een en ander blijkt uit het overzicht van de premieopbouw dat zorgverzekeraars verplicht moeten publiceren. Bij Menzis gaat de gemiddelde premie met 7 euro per maand omhoog (naar 130 euro), bij CZ met 9 euro per maand (naar 127 euro). Belangrijkste reden is dat beide verzekeraar aangeven minder bijdragen ontvangen van het Zorgverzekeringsinstituut. In de afgelopen jaren was deze bijdrage relatief hoog. In verband met corona heeft de overheid besloten dat zorgverzekeraars voortaan zelf meer risico lopen ten aanzien van hun zorgkosten. De kas van het Zorgverzekeringsinstituut wordt onder meer gevuld met de zogeheten ‘werkgeverspremies’, de zorgpremies die werkgevers voor hun werknemers betalen.

CZ en Menzis hebben daardoor een extra opslag op de premie moeten doen, terwijl eerder de bijdrage van het Zorgverzekeringsinstituut hoog genoeg was om de premiestijging juist te dempen. Ook DSW heeft een opslag moeten doen, hoewel deze in vergelijking met Menzis en CZ relatief beperkt is. Dat DSW desondanks de premie met maar liefst 6,50 euro per maand verhoogt naar 124,50 euro houdt vooral verband met de opgedroogde reserves van de zorgverzekeraar.

Bij Zilveren Kruis is ook een opslag voor deze zorgkosten ingecalculeerd blijkt uit de premieopbouw, terwijl in voorgaande jaren nog sprake was van een flinke premieafslag. Zilveren Kruis houdt de stijging van de gemiddelde premie beperkt tot 3,16 euro per maand (naar 126,08 euro), onder meer door de inzet van 100 mln euro aan reserves. Daarnaast blijkt dat Zilveren Kruis budgetpolishouders en ‘luxe polishouders’ aanzienlijk meer laat betalen dan de meest gekozen ‘reguliere’ polis. Bij laatstgenoemde is de premiestijging ongeveer 3 euro per maand, bij de andere polissen vijf euro per maand.

VGZ heeft de premieopbouw voor 2021 nog niet bekend gemaakt. Maar uit het persbericht van gisteren, waarin een verhoging van 4,50 per maand van de meest gekozen polis bekend werd gemaakt, kan worden afgeleid dat ook VGZ met lagere bijdrages van het Zorgverzekeringsinstituut rekening houdt. Vanaf komend jaar valt onder VGZ overigens ook de voormalige portefeuille van CAK Volmacht, waaronder bekende merken als Promovendum en Besured. Risicodrager Iptiq (onderdeel van Swiss Re) heeft besloten zich terug te trekken uit de Nederlandse zorgmarkt.

GEEN REACTIES