ASR heeft laagste gemiddelde zorgpremie. Hoe kan dat?

copyright Pixabay

Van alle risicodragers op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt heeft ASR de laagste gemiddelde premie voor de basisverzekering.

De gemiddelde premie is voor zorgverzekeraars de basis voor de premies van de verschillende labels die ze voeren. Goedkope labels en budgetpolissen liggen onder dit bedrag, restitutiepolissen komen er boven uit. Het bedrag wordt ‘opgebouwd’ door bij de zogeheten ‘rekenpremie’ (de premie die het Ministerie van VWS heeft afgegeven, voor komend jaar 1.417 euro) een aantal opslagen te toen, bijvoorbeeld voor de collectiviteitskorting, en een aantal afslagen, zoals in het inzetten van reserves.

Voor ASR bedraagt de gemiddelde maandpremie voor komend jaar 122,42 euro, zo blijkt uit de premieopbouw van de verzekeraar. ASR is op de zorgmarkt actief met de merken De Amersfoortse en Ditzo. Vooral Ditzo kan door de lage gemiddelde premie, stunten met een goedkope basisverzekering.

Dat de gemiddelde premie van ASR lager is dan de concurrentie, in het bijzonder de ‘grote vier’, kan vooral worden toegeschreven aan de afslag op de premie voor de post ‘resultaat op verevening en zorginkoop’. Waar bij veel andere verzekeraars deze post van een afslag in een opslag is veranderd, wordt bij ASR de premieafslag juist nog iets groter.

Veel verzekeraars houden bij dit specifieke punt rekening met het feit dat het Zorgverzekeringsinstituut komend jaar veel minder aan zorgverzekeraars gaat uitkeren. Afgelopen jaren waren deze uitkeringen van deze overheidsinstelling relatief hoog en het instituut wil nu de verzekeraars meer risico laten lopen. Daarnaast spelen de effecten van het zorginkoopbeleid een rol bij het bepalen van het ‘resultaat op verevening en zorgactiviteiten’.

ASR herkent de ontwikkeling rond het Zorgverzekeringsinstituut, zo geeft een woordvoerder desgevraagd aan. Dat ASR toch de relatief grote afslag op de premie kan handhaven heeft volgens de woordvoerder te maken met een aantal ‘meevallers’ en met de positieve effecten van de zorginkoop. Specifieker wil ASR niet worden vanwege de concurrentiegevoeligheid. Uit gepubliceerde rapportages worden geen directe recente meevallers duidelijk. In het eerste halfjaar verslechterde de combined ratio van de zorgtak van 98% naar 98,3%, vooral door de basisverzekering. Anderzijds heeft ASR in het eerste halfjaar meer nieuwe klanten voor de restitutiepolis terwijl dit in een jaar eerder nieuwe klanten vooral bij Ditzo binnenkwamen.

ASR rekent bij verevening en zorginkoop op jaarbasis op een afslag van 121 euro, terwijl de grotere verzekeraars derhalve op zeer beperkte afslag rekenen van een paar euro oplopend tot een opslag van enkele tientjes per jaar. Per maand pakt ASR daarmee dus al een voordeel van zo’n 10 euro. De grote verzekeraars knabbelen wat van dit verschil af door het inzetten van reserves, terwijl ASR juist wat aan de reserves moet toevoegen.

VGZ heeft de op een na goedkoopste gemiddelde maandpremie: 122,90 euro. De verzekeraar heeft als enige van de grote vier nog een kleine premieafslag voor verevening en zorginkoop en zet daarnaast flink wat reserves in. Mede daardoor kan het de kersverse labels Promovendum en Besured (overgenomen van Swiss Re-dochter Iptiq) tegen een scherpe premie in de markt zetten.

Interessant is verder op welke manier de risicodragers omgaan met de premieopslagen voor de collectiviteitskorting en het vrijwillig eigen risico. Met de eerste wordt de korting die verzekeraars geven aan deelnemers aan zorgcollectieven deels gedekt (vanaf 2023 afgeschaft trouwens), met de tweede betaalt de verzekeraar (deels) de premiekorting die wordt gegeven aan klanten die kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Overigens is het opmerkelijk dat verzekeraars hiervoor een opslag rekenen, omdat je er vanuit zou kunnen gaan dat verzekerden die kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico doorgaans minder zorgkosten maken.

Mede door het ontbreken van een opslag voor de collectiviteitskorting en een zeer lage opslag voor het vrijwillig eigen risico heeft zorgverzekeraar ENO, bekend van het label Salland Verzekeringen, de op twee na goedkoopste gemiddelde zorgpremie per maand: 123,90 euro. Niet veel later gevolgd door DSW (124,50 euro) waar ook geen opslag voor collectiviteiten is, maar de opslag voor het vrijwillig eigen risico wat hoger.

Hieronder volgt een overzicht van de opslagen per risicodrager:

Verzekeraar                                       opslag coll.korting         opslag vrijw. ER

Zilveren Kruis:                                            44                             23
VGZ:                                                          45                              7
CZ:                                                            40                             13
Menzis:                                                      52,57                         2,52
DSW                                                           0                              11
Zorg en Zekerheid                                       44                             49
ONVZ                                                         54                             30
ASR                                                            11                            34
ENO                                                             0                              9
EU Care                                                      52                             22

Verzekeraar waar de collectiviteiten een belangrijke rol spelen rekenen derhalve per maand 3,33 tot 4,33 euro aan opslag. Dit is een opslag die alle klanten moeten betalen, niet alleen de klanten die zijn aangesloten bij een collectiviteit.

Zeer opmerkelijk is de grote variëteit in de opslag die verzekeraars rekenen voor de korting voor het vrijwillig eigen risico. Deze loopt op jaarbasis uiteen van 2,52 euro bij Menzis (dit wordt overigens bij Menzis niet eens expliciet zo genoemd) tot 49 euro bij Zorg en Zekerheid. Per maand is dit dan 21 cent voor Menzis en 4,08 euro bij Zorg en Zekerheid. Ook dit zijn opslagen die alle klanten betalen en niet alleen de klanten die kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico.

GEEN REACTIES