Collectiviteitskorting omlaag, zorgpremie omhoog?

De maximale collectiviteitskorting van de zorgverzekering gaat komend jaar omlaag van 10% naar 5%. Het valt nog te bezien of dit vervolgens leidt tot een hogere premie.

In de aanloop naar Prinsjesdag en het overstapseizoen voor de zorgverzekering, komen zoals gebruikelijk diverse onderzoeken en onderzoekjes over dit onderwerp langs. Vandaag is het de beurt aan Independer, die aangeeft dat de meeste consumenten niet op de hoogte zijn van het feit dat de maximale collectiviteitskorting die zorgverzekeraars mogen geven aan klanten is verlaagd van 10% naar 5%. Eigenlijk wilde verantwoordelijk Minister Bruins van de collectiviteiten af, omdat ze te weinig effect hebben op de zorgkosten, maar hij wil ze nog een laatste kans geven. Wel heeft hij deze kortingsmaatregel doorgevoerd.

Wat waarschijnlijk nog minder mensen weten is dat zorgverzekeraars eerst de premie verhogen met een opslag, voordat ze de collectiviteitskorting berekenen. Klanten betalen daarmee in feite grotendeels hun eigen korting, dit was trouwens Minister Bruins (en daarvoor Minister Schippers) eveneens een doorn in het oog.

Uit het onderzoek van Independer blijkt dat voor iets meer dan de helft de (voor een deel dus gefantaseerde) korting op de premie de belangrijkste reden is om voor een collectieve zorgverzekering te kiezen. Als een verzekeraar minder korting zou geven zou dit voor een vergelijkbaar aantal klanten reden zijn om over te stappen naar een niet-collectieve basisverzekering. Eerder onderzoek van Pricewise liet al zien dat een collectieve zorgverzekering meestal niet goedkoper is dan een individuele polis.

Dit zou voor zorgverzekeraars een flinke tegenvaller zijn. Voor hen is het instrument van de collectiviteiten extreem belangrijk om klanten binnen te halen en binnen te houden. Verder hebben ze in de laatste tijd veel geïnvesteerd in verzuim gerelateerde diensten voor werkgevers, om daarmee aan te kunnen tonen dat werkgeverscollectieven meehelpen de zorgkosten omlaag te brengen.

Mijn verwachting is daarom dat verzekeraars hun premieopslag zullen verlagen om zo het negatieve effect van de verminderde korting te dempen. In de marketing naar klanten zullen ze waarschijnlijk minder gebruik gaan maken van het psychologische effect van een korting, maar meer de nadruk leggen op de premie in euro’s. Voorwaarde is dan wel dat deze premie lager uitkomt dan de premie van particuliere basisverzekeringen.

GEEN REACTIES