Reisverzekeraar moet duidelijk zijn over ‘gemiddeld’ aantal schadeclaims

Reisverzekeraar moet duidelijk zijn over 'gemiddeld' aantal schadeclaims
© Pixabay

Als een verzekeraar iemands doorlopende reisverzekering opzegt, of diens eigen risico verhoogt vanwege een bovengemiddeld aantal claims, dan moet helder zijn wat met ‘bovengemiddeld’ wordt bedoeld. In een zaak tegen ASR Schadeverzekeringen is dit niet het geval. ASR moet de verzekerde dan ook volgens de oude voorwaarden accepteren, aldus de Geschillencommissie van het Kifid in een bindend advies.

De verzekerde had in 2014 een Doorlopende Verzekering voor Reizen Optimaal bij ASR Schadeverzekeringen afgesloten. In december 2017 ontvangt hij een brief van zijn gevolmachtigde met de waarschuwing dat het door hem ingediende aantal claims bovengemiddeld hoog is en dat dit consequenties kan hebben. Wanneer de verzekerde in augustus 2019 opnieuw een claim indient voor schade aan een smartphone, zegt ASR de verzekering op. Nadat een klacht van de verzekerde hierover door ASR is afgewezen, wendt hij zich tot het Kifid. Hij vordert dat ASR €239,00 aan reparatiekosten uitkeert plus de wettelijke rente en hij vordert herstel van de verzekering, tegen de oude voorwaarden. Tijdens de procedure heeft ASR de beëindiging van de Verzekering namelijk ongedaan gemaakt, maar in plaats daarvan het eigen risico verhoogd van €100,00 naar €500,00 per schadegeval.

De Geschillencommissie overweegt dat ASR de verzekerde om deze reden niet had mogen royeren, omdat niet duidelijk is wat wordt bedoeld met het bovengemiddelde aantal schademeldingen. In dit geval is er sprake van 9 meldingen in 5 jaar, waarvan 5 schades in 3 jaar. Volgens ASR ligt dat ‘ver boven het gemiddelde van wat normaal geclaimd wordt op een reisverzekering’, maar ondanks herhaalde verzoeken van de verzekerde wordt niet duidelijk gemaakt wat dat gemiddelde is; ASR stelt dat dit afhangt van de omstandigheden van het geval.

De vordering betreffende de reparatiekosten van de smartphone wijst de Geschillencommissie af, omdat uit de stukken niet blijkt dat verzekeraar de hierop betrekking hebbende claim van Consument heeft afgewezen. Consument heeft zich ook verder niet uitgelaten over deze schade.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES