Zinloosheid van Wettelijke Aansprakelijkheid bewezen

Van de findinet-redactie : verzekeraars aan zet
Onderstaand relaas, zo voortreffelijk weergegeven door Marco Gerling van het AD, toont aan dat ondernemers en slachtoffers in de veronderstelling waren dat een aansprakelijke derde hen vergoeding van schade moet betalen, maar dat is allemaal maar schijn.
Dat is dan ook precies de reden geweest om de in 1983 geïntroduceerde Catastrofe Risico Polis (LINK) uit te breiden met het recht op schadevergoeding indien men komt te overlijden of blijvend invalide wordt als gevolg van geweld (terrorisme, beroving of schietpartij).

Recent (LINK) nog liet Het Verbond van Verzekeraars weten dat zij gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vergoedingen aan slachtoffers sneller te laten betalen.
Dat is een lofwaardig streven, maar helaas bestaat er maar één soort zekerheid en dat is de zekerheid van een goede verzekering die alle letselschade dekt.

Reeds in 1995 publiceerde ondergetekende een hartgrondig pleidooi om het recht op verhaal van letselschade af te schaffen : Zie LINK

Doelmatig signaal
Door afschaffing daarvan, weet één ieder dat je zelf een goede verzekering moet afsluiten.

Helaas heeft Het Verbond van Verzekeraars het belang van een verzekering tegen collectieve gevaren nooit willen erkennen. Dat is dan ook de reden dat de overstromingen in Limburg van juli 2021, door de ene verzekeraar wel en door de andere niet werd gedekt.
Onder druk van de markt en van de politiek, hebben veel verzekeraars uiteindelijk besloten de schade toch te vergoeden.

Schenkingsrecht!
Een onverschuldigde vergoeding!
In feite is hier sprake van een schenking waarover schenkbelasting van 30 tot 40 % verschuldigd is. Maar wilt u dat niet doorvertellen aan de Minister van Financiën?

Maar nu terug naar het relaas waarover het AD zojuist publiceerde: 
Het is 10 jaren na de schietpartij in Winkelcentrum De Ridderhof en nog steeds wachten de slachtoffers op hun schadevergoeding.

Ruim honderd overlevenden en nabestaanden van de schietpartij in Alphen aan den Rijn wachten nog altijd op smartengeld. Werkt de politie tegen? Of is hun belangenbehartiger te inhalig?

Voor u geknipt uit het AD :
Voor krap honderd andere betrokkenen – gewonden, ooggetuigen, nabestaanden, getroffen winkeliers – is het nog altijd niet klaar. Meer dan driekwart van hen claimt shockschade, omdat zij psychisch letsel hebben opgelopen door wat zij hebben gezien of meegemaakt. Ze hebben er recht op, stelt de Hoge Raad, omdat de politie de psychotische dader Tristan van der Vlis in 2008 nooit een wapenvergunning had mogen geven.

Overheidstactiek
Hoe kan het dat zoveel overlevenden en nabestaanden van het schietdrama tien jaar later nog steeds wachten op de schadevergoeding waar ze recht op hebben? Door de overheid, stelt Orlando Kadir, die Lankhaar en een reeks andere slachtoffers als belangenbehartiger bijstaat. ,,Vertragen en afschepen, het is allemaal onderdeel van de overheidstactiek.’’ Maar andere betrokkenen wijzen juist naar hem, de man die zijn cliënten verdedigt met grote woorden en felle beschuldigingen. Wie heeft gelijk?

Niemand thuis, geen gehoor
Eerst de feiten. Een jaar na het schietdrama, in 2012, eisen tientallen slachtoffers en nabestaanden een schadevergoeding van de politie. Het gaat om mensen die gewond raakten, een naaste verloren, arbeidsongeschikt raakten door wat ze meemaakten, of hun winkel in De Ridderhof moesten sluiten na het drama. De overgrote meerderheid van hen wordt vertegenwoordigd door Kadir, die in de media fel van leer trekt. ,,De slachtoffers voelen zich in de steek gelaten’’, zegt hij. ,,Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Onbeantwoorde vragen veroorzaken veel onrust en stress.’’ Hun belangrijkste vraag: hoe kon een mentaal zieke jongen een wapenvergunning krijgen?

Politie is niet aansprakelijk
De politie laat al snel weten geen aansprakelijkheid te erkennen. Misschien zijn fouten gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat de politie schuld heeft aan de schietpartij, stelt het korps Hollands-Midden. Een onafhankelijke rechter moet een oordeel vellen. ,,We hebben vertrouwen in de rechtspraak’’, aldus de politie.
Die rechtszaak komt er, al duren de onderzoeken daarvoor jaren. En als de rechtbank zich in 2015 uitspreekt, valt de beslissing voor de slachtoffers eerst verkeerd uit: de politie heeft een fout gemaakt door een wapenvergunning te verlenen, maar had niet kunnen voorzien dat de dader met zijn wapens een bloedbad zou aanrichten.

Aansprakelijk of verantwoordelijk
Kadir laat advocaten voor hem in beroep gaan. Zij vinden dat de politie door die fout wél verantwoordelijk is. En in 2018 krijgen ze in hoger beroep gelijk.

Hoger beroep : Politie is aansprakelijk
Het gerechtshof oordeelt dat het ‘voor de hand’ ligt dat bij misbruik van een wapen doden of gewonden vallen, en dus is de politie wél aansprakelijk. Zeven jaar na de schietpartij krijgen de slachtoffers gelijk en hebben ze recht op een schadevergoeding.

Politie in Cassatie
Maar dan volgt opnieuw tegenslag. Want de politie legt zich niet neer bij de beslissing en gaat in cassatie. Dat zorgt voor onbegrip bij veel slachtoffers. Het was ook een dilemma, erkent Jaco van Hoorn, hoofd operaties van de Nationale Politie, terugblikkend. ,,Het riep wellicht het beeld op dat we wilden weglopen voor aansprakelijkheid en dat wij tegen de getroffen mensen procedeerden. Maar zo was het zeker niet.’’
Waarom dan toch in beroep, juist in zo’n gevoelige zaak? Van Hoorn: ,,Het ging erom in hoeverre een overheidsinstantie aansprakelijk te stellen is voor een incident, dat het gevolg is van iemands persoonlijk handelen. Zo’n uitspraak zorgt voor jurisprudentie die verstrekkende gevolgen kan hebben.’

Uitspraak : Politie is wel aansprakelijk
De stap zorgt voor nog meer vertraging. Maar als ook Nederlands hoogste rechtsorgaan de Hoge Raad in 2019 besluit dat de politie aansprakelijk is, is er echter geen weg meer terug.

Natuurlijk : En dan komt er een fonds
De politie richt een fonds op voor de afwikkeling van schadeclaims: de VSSA (Vergoeding Schade Slachtoffers Alphen). Maar opnieuw ontstaat een probleem: raadsman Orlando Kadir wil niets van die stichting weten. Volgens hem traineert de door de politie opgerichte VSSA bewust de uitkering van claims.

Kadir, wiens cliënten volgens hem elk recht hebben op minstens 25.000 euro, raadt iedereen af om een machtiging te tekenen, die nodig is om schadedossiers over te dragen: ,,Die stichting wil mijn mensen afschepen met een fooi. Laat ze eerst met een voorschot komen van 10.000 euro. Dan komt er vertrouwen.’’

Zie mede onze BLOG over de talrijke schiet- en steekpartijen die dagelijks plaatsvinden.
En de daders zijn nooit thuis voor het betalen van een schadevergoeding.

GEEN REACTIES