Deel 2 : VEROORZAAKT LATTEN WONINGNOOD?

Copyright Pixabay : S. Hermann & F.Richter

Vervolg op publicatie “Veroorzaakt latten woningnood?Werk aan de winkel voor pensioen-verzekeraars
Op 17 september 2021 publiceerde Findinet een oproep aan de overheid, gericht op het feit dat de woningnood ten dele wordt veroorzaakt omdat teveel alleenstaanden een huur- of koopwoning bezetten. Samenwonen leidt weliswaar doorgaans tot besparingen, maar dit leidt tevens tot vermindering van inkomsten. Zoals verlies aan inkomen uit de Bijstand, AOW en wellicht zelfs pensioen.

PENSIOENCONTRACT
Ik kan mij nog goed herinneren dat het pensioencontract van mijn bedrijf (Assurantiemakelaars Lugt Sobbe) een bepaling bevatte, waarin stond dat het nabestaandenpensioen deels zou komen te vervallen, indien en zodra de nabestaande zou
huwen. Wij hebben hemel en aarde bewogen om deze bepaling te laten schrappen en dat is dan ook gelukt. Mij is overigens nooit duidelijk geworden op grond van welk recht een pensioenverzekeraar baat zou moeten hebben als iemand een tweede huwelijk begint.
Actuarieel is dat ook nooit onderbouwd.

PROEF IN TILBURG
Als eerste gemeente doet de gemeente Tilburg een proef met bijstandsgerechtigden: zij mogen samenwonen zonder dat hun uitkering wordt gekort.
Wie in Tilburg in de bijstand zit mag maximaal een half jaar gaan samenwonen met een partner zonder de uitkering kwijt te raken. Aldus wethouder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid Esmah Lahlah van de gemeente Tilburg in Dagblad Trouw.

Angst voor financiële situatie
Veel inwoners in de bijstand durven niet te gaan samenwonen, uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie“, vertelt Lahlah aan de krant. De proef in Tilburg duurt een jaar en moet het voor mensen in de bijstand makkelijker maken om samen te gaan wonen.

Sancties
Op dit moment worden nog vaak sancties opgelegd aan mensen die gaan samenwonen en dat niet aan de gemeente doorgeven. Dat kan worden gezien als fraude. “Mensen zijn nu ontzettend bang om samen te wonen”, zegt Lahlah. Als het experiment een succes is, stapt ze met haar bevindingen naar het Rijk. In Tilburg wonen iets minder dan zevenduizend bijstandsgerechtigden. Dat is gezien het inwonersaantal relatief veel vergeleken met andere gemeenten.

Het initiatief dat in Tilburg gestalte wordt gegeven, biedt LATTERS inderdaad gedurende
een aanloop-termijn de zekerheid dat er niet op inkomen zal worden gekort. Na afloop van deze termijn moeten de betrokkenen in staat zijn om te beoordelen of één van de door hen
in gebruik zijnde huurwoningen kan worden vrijgegeven aan de woningmarkt.

Het is een eerste stap, maar hoe dat dan zou moeten met koopwoningen, dat wordt hiermee niet opgelost. Zij die in hun eentje een koopwoning bewonen, laten deze regelmatig leeg achter en deze regeling biedt voor deze mensen dus geen prikkel om
één van de woningen ter verkoop aan te bieden.

EMANCIPATIE VAN DE MENS
Wellicht is hier ruimte voor de discussie dat alle rechten op uitkeringen en vergoedingen individueel onaantastbaar zijn. Met andere woorden : dat er geen verschil mag zijn tussen
uitkeringen aan alleenstaanden of zij die samenwonen.

GEEN REACTIES