Aanhoudende regenval in Europa veroorzaakt verhoogde waterstanden

Het is 4 februari 2021 : Als gevolg van de hevige en langdurige regenval in Europa, stijgt het water in onze rivieren De Maas, De Rijn en de IJssel.
WATERPEIL IN DE RIJN
In 1995 en 1998 was de waterstand bij dit Peilstation meer dan 10 meter.
Het peil van het water in Keulen (PEGELSTAND) zal komend weekend vermoedelijk een stand bereiken van meer dan 9 meter boven normaal.
Actuele informatie treft u aan op deze pagina.
Dat is de verwachting, dus dan loopt het vermoedelijk allemaal wel los.
De Maas
Wie wil weten of de waterstand bij Borgharen de kritische stand uit 1995 (45,71) benaderd, die moet af en toe maar eens kijken op deze website. Het peil staat momenteel op 44,09.
D
d
Maar hoe zit dat nu eigenlijk met het gevaar van overstromingen?
Wij hebben daarvan voor onze lezers een overzichtje gemaakt:
HOOG WATER IN 1995 EN 1998
Zij die inmiddels de 40-jarige leeftijd hebben bereikt, kunnen zich nog goed herinneren dat in 1993 en in 1995 grote vrees bestond voor ernstige overstromingen langs onze rivieren.
Zie verder de video-beelden uit die tijd.

NIKS AAN DE HAND
Een overstroming van onbedijkt gebied dat gelegen is naast een rivier, komt regelmatig voor. Woningen die gebouwd zijn in dorpjes als Itteren en Borgharen zijn daarop zelfs gebouwd:
– Betegeling tegen de muren en dus geen behang.
– Demontabele keuken die dus gemakkelijk op de huiskamertafel geplaatst kan worden.
– Huisraad die snel naar de verdieping kan worden geborgen.
– voldoende voedsel in huis voor de komende twee weken.
En daarna op de verdieping afwachten tot het water weer zakt.
In feite is hier sprake van het vol lopen van een bedding, een vallei die in vroeger tijden zo is ontstaan door de loop van de rivier. Dan moet je dus ook goed voorbereid zijn op een hogere waterstand.
Schade is in dat geval ook onverzekerbaar, tenzij de waterstand zo hoog is, dat stroomafwaarts dijken overstromen of breken. In dat geval kan men spreken van een onvoorziene schadelast.

WATERKERINGEN
Er zijn ook dorpjes waar sprake is van muren die het water moeten keren.

D

D

D

D
In deze muren zitten openingen, zodat het autoverkeer, wandelaars en fietsers vrij doorgang kan worden geboden in de coupure.
Dergelijke Coupures worden bij hoog water afgesloten met deuren of dikke balken.
Als de waterkering  langdurig onder druk kan komen te staan – zoals langs rivieren – dan is deze doorgaans versterkt met grond, zodat de druk goed wordt verdeeld.
D

STORMKERING
Maar als de waterkering is geplaatst langs een zeehaven, dan volstaat een muur, omdat deze dan meer bedoeld is voor water dat tijdelijk door een storm wordt opgedreven.
D
D
D
D
DD
OVERSTROMEN VAN DIJKEN
Het land kan natuurlijk ook onder water komen te staan omdat de dijken niet hoog genoeg zijn voor de hoeveelheid regen die de rivieren moeten verwerken.
Zie videobeelden uit 1995

WOLKBREUKEN
Overstromingen kunnen ook het gevolg zijn van wolkbreuken. Als het water zich vervolgens een weg baant naar het laagst gelegen gebied, dan krijg je dus toestanden zoals zich in 1998 hebben voorgedaan in Tollebeek dat in de Noordoostpolder ligt.
Zie journaalbeelden TOLLEBEEK uit 1998

DIJKBREUK AFWATERINGSKANAAL TE WILNIS
Nederland beschikt over een fijnmazig netwerk van vaarwegen en afwateringskanalen.
Deze zijn uitgegraven en vervolgens voorzien van een bescheiden dijk.
Maar deze dijken kunnen ook bezwijken als gevolg van droogte!
Zie video journaal uit augustus 2003

BREUK VAN DIJKEN
Overstromingen als gevolg van een dijkbreuk veroorzaken schade van een heel andere orde. Als een dijk breekt, dan stort het water zich onverwacht op het achterland. Dat werd ook gevreesd in 1995, toen de dijk bij Ochten op springen stond.
Zie journaalbeelden uit 1995

DIJKBREUK ZEEWERINGEN
En dat een woeste zee ook veel schade kan aanrichten, dat weet iedereen, want de breuk van de zeedijken in 1953 staat iedereen nog goed in het geheugen gegrift.
Zie Polygoon journaal uit 1953

BREUK IN HOOFDLEIDING DRINKWATER
En dan is er nog de kans op schade nadat een hoofdleiding van onze drinkwatervoorziening breekt. Zie beelden uit 2016

DRAAGT ELKANDERS LASTEN
De komende dagen zal blijken of alle door de overheid genomen maatregelen en voorzieningen afdoende zijn om het gevaar op overstromingen te bestrijden.
Zie beelden : Verzekering voor alle onverzekerde schade
Mijn pogingen om een adequate verzekering tegen schade als gevolg van collectieve gevaren op de markt te brengen ism alle verzekeraars, is indertijd gestrand op tegenwerking door deze verzekeraars zelf.
fabels
Zie Minister Zalm op 11 februari 1995
Niet alleen heeft Het Verbond de Catastrofe Risico Polis bestreden door fabels te verkondigen over plannen voor een eigen product dat per jaar maar 20 gulden zou gaan kosten.
Zie de videobeelden van het journaal
Maar ook het feit dat ik via Het Verbond alle verzekeraars had uitgenodigd om aanvullend te participeren, is nooit erkend.
Videobeelden NOVA

A.S.R.
Verzekeraar ASR kopte in 2019 trots dat zij het risico van overstroming voortaan dekt:
Met deze de overstromingsdekking zijn de particuliere en zakelijke klanten van A.S.R. vanaf 1 januari 2020 verzekerd voor schade door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen.
Het Persbericht vervolgt met modieuze prietpraat zoals :
“A.S.R. speelt hiermee in op de gevolgen van klimaatverandering.”
“Als verzekeraar wil a.s.r. maatschappelijk relevant zijn.”
“Dit doen wij onder andere door oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen.“
“Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe.”

Red : Allemaal gezellige prietpraat die vast is bedacht door een paar onervaren jeugdige medewerkers die absoluut geen verstand van verzekeringszaken hebben.
Het wachten is nu of elders gevallen neerslag door de maatschappelijk relevante verzekeraar ASR wordt erkend als schade oorzaak.

Het worden weer interessante of wellicht spannende dagen voor velen.

GEEN REACTIES