DEEL 12 : Unigarant boert goed / Cash Cow van hulpverlener ANWB op stoom

Zie ook de andere publicaties : Delen 1 t/m 11

Verzekeraar Unigarant heeft aangekondigd dat haar bedrijfsresultaten zich zo negatief ontwikkelen, dat zij zich genoodzaakt ziet te snijden in de beloning van het intermediair. Naar mening van Adfiz werkt verlaging van de provisie werkt averechts.
Zij vindt dit niet acceptabel.”
Findinet publiceerde hierover eerder deze week.

Adfiz stelt in een persbericht onder meer :
“Unigarant moet haar kostenprobleem niet afwentelen op de adviseur.”

Heeft Adfiz hier inderdaad een steekhoudend argument ?
Ons is niet bekend welk percentage van de business feitelijk via het adviserende intermediair tot stand is gebracht, want Unigarant presenteert zich onder meer via de website van de ANWB tevens als direct writer.

Op onderzoek uit
De redactie van Findinet is vervolgens op zoek gegaan naar de harde cijfers.
Deze bleken eenvoudig te vinden zijn op internet.
goudhaantje-01
In dit staatje tonen wij een resumé van de jaarcijfers zoals deze door of namens Unigarant zijn gepubliceerd.
Gemiddeld is de loss ratio 59,61 % van de premie eigen behoud.
Met andere woorden het kan niet de schadelast zijn die Unigarant in de problemen brengt.

Adfiz reageerde aanvullend met :
“Maatregelen die nodig zijn om de schadelast te beheersen zoals risicoselectie, preventie en aanpassing van de polisvoorwaarden, vragen juist betrokkenheid van de adviseur.”

Risicoselectie, schadepreventie, aanpassing van de polisvoorwaarden.
Of hier inderdaad een taak is weggelegd voor de adviseur, wagen wij te betwijfelen.
Op het intermediair rust nu juist de taak om de consument te adviseren.

Verhoging van de beloning is meer op zijn plaats.
Juist in het geval van Unigarant is het bijna een dagtaak om de consument adequaat te adviseren, want Unigarant bezigt in haar verzekeringsvoorwaarden definities en bepalingen die geen enkele cursist ooit is tegengekomen tijdens zijn studie of nascholing.

PE-punten
Het zou aanbeveling verdienen als het intermediair zich via gespecialiseerde scholing zou kunnen bekwamen in het begrijpen van verzekeringsproducten die op initiatief van de ANWB op de markt zijn gebracht door Unigarant.

Adviz stelt voorts : 
“Als Unigarant verdere verhoging van de premie geen reële optie vindt, dan moet zij de eigen operationele kosten en schadelast verlagen.”
Dit noopte de redactie om nog dieper te graven in de cijfers van Unigarant.
En wat blijkt :

goudhaantje-02In de afgelopen jaren heeft Unigarant gemiddeld een bedrag gelijk aan 40 % van het premiebehoud ter beschikking gehad voor het dekken van haar bedrijfskosten en het behalen van een adequate winstmarge.

232 miljoen in de pocket !
Alleen al in de afgelopen 8 jaren heeft hulpverlener ANWB 232 miljoen mogen bijschrijven als resultaat van haar verzekeringsactiviteiten.

Wij hebben deze cijfers en de berekeningen tijdig voorgelegd aan de directie van Unigarant, met het verzoek ons te informeren indien wij de cijfers fout interpreteren.

De heer Hoogstad, financieel directeur van Unigarant heeft van de geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt.

VALKUILEN IN DE VOORWAARDEN EN ONBEKWAME SCHADECORRESPONDENTEN
Dat de voorwaarden van Unigarant vol zitten met voetangels en klemmen, dat is wel gebleken. Wie dat nog eens wil nalezen, die moet de 11 daarover door Findinet gepubliceerde reeks artikelen maar eens nalezen.

Kifid: een juridisch monstrum
Kifid Omdudsman en Kifid Geschillencommissie zijn tot nu toe niet in staat gebleken om
op een adequate wijze klachten van verzekerden af te handelen aangezien Unigarant het juridische gelijk doorgaans aan haar kant weet te pleiten.
Het enige college dat de handelswijze van Unigarant aan de kaak heeft durven stellen, is de Tuchtraad.
De Tuchtraad sprak op 5 mei 2014 uit dat Unigarant de goede naam van het verzekeringsbedrijf heeft geschaad doordat zij en de ANWB in de presentatie van verzekeringsproducten doet voorkomen dat deze meer dekken dan feitelijk in de polisvoorwaarden wordt geboden.
Kifid : Het tandeloze instituut
Maar dat leidde niet alsnog tot vergoeding van ten onrechte afgewezen schades.
Het bleef bij een veroordeling waaraan Kifid geen gevolgen verbond.
Ook hierover heeft Findinet vorig jaar een aantal publicaties gedaan.
Zie vanaf Deel 1 : ANWB staat voor kwaliteit

Commentaar :
Zelfs de meest vooraanstaande verzekeringsjuristen zijn niet in staat gebleken om de door Unigarant bedachte valkuilen te doorzien.

Falende Hoogleraren
De Hoogleraren Prof. mr. J.H. Wansink (indertijd tevens raadsheer bij Kifid) en Prof. Mr. N. Tiggele van der Velde hebben in 2012 in hun verzekeringswetenschappelijke publicatie onder de naam “Er viel een Koe uit de Lucht” nadrukkelijk stelling genomen tegen een uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden.
De zaak betrof het zinken van een zeiljacht.
Het Gerechtshof had de eis tot vergoeding van de schade afgewezen omdat de polisvoorwaarden het risico van zinken niet dekt.
De Hoogleraren hebben in een zeer interessante verhandeling voorgehouden dat het zinken van een schip nadrukkelijk wel valt onder een dekking indien deze is gebaseerd op “Alle van Buitenkomende Onheilen“.
Wij verwijten de hoogleraren niet dat zij zich vergisten, maar wij verwijten hen en kifid wel dat zij het intermediair en de consumenten niet te hulp schieten als die dezelfde denkfouten maken.

Valkuil optima forma
De polisvoorwaarden van Unigarant bieden bij voorbeeld dekking op basis van een formule die Unigarant zelf bedacht heeft t.w.  “Alle van buitenkomen Schadegebeurtenissen“. Maar de hoogleraren hadden dit over het hoofd gezien. Het zou de hoogleraren sieren indien zij via een vergelijkbare publicatie het intermediair eens zouden willen uitleggen dat je altijd op je hoede moet zijn waar het gaat om het beoordelen van verzekeringsproducten. Zij kunnen hun betoog uitstekend onderbouwen door te wijzen op hun eigen falen.

Aanbeveling
Wij zijn zo vrij het bestuur van Adfiz hierbij van harte aan te bevelen om publiekelijk te erkennen dat voor het beoordelen van verzekeringsproducten van Unigarant, de basiskennis van het intermediair niet volstaat.

Leerzaam voor Kifid
En dat kan weer een leerzaam zijn voor de aan Kifid verbonden juristen, die zich doorgaans slechts bezig houden met de juridische insteek die Unigarant toepast.

Tot slot:
De zich als Hulverlener profilerende ANWB heeft als eerste baat bij goede resultaten van haar verzekeraar Unigarant. Tot voor kort maakte Unigarant voor het beoordelen van schades gebruik van de firma Garantex, toen eveneens voor 100 % eigendom van ANWB.
Aan deze onverkwikkelijke gang van zaken is recent een einde gekomen. De grote vraag blijft natuurlijk hangen of Garantex in het verleden haar oren heeft laten hangen naar de wensen en eisen van Unigarant.
Hoeveel consumenten daarvan het slachtoffer zijn geworden, zal wel nooit bekend worden.

Wij hopen onze lezers spoedig te kunnen verrassen met een reactie van de genoemde hoogleraren.

Vervolg : zie Deel 13

GEEN REACTIES