Dossier UNIGARANT (Deel 13) Wijziging ontwerp


Vervolg op publicatie 12

Vaarseizoen 2012
Op 31 december 2012 werd de schipper gemeld dat zijn zeewaardige – tweemaster – zeiljacht zinkende was in de jachthaven van Lelystad. 
Het jacht werd leeggepompt en naar een werf gesleept, zodat verzekeraar ANWB/Unigarant een onderzoek kon instellen naar de oorzaak en de gevolgen.

Onderzoek naar de oorzaak
Als gevolg van een combinatie van oorzaken bleek de uitlaatpijp losgebroken.
De uitlaat bevond zich circa 7 cm boven de waterlijn en bevond zich dus voortdurend in een vochtig klimaat met water, zuurstof en warmte. De uitlaat was ooit onder spanning vast gelast, waardoor er meteen een open verbinding ontstond nadat de breuk een feit was.
Als gevolg van harde wind die oudejaarsnacht zijn hoge golven ontstaan en na de breuk kon water ongehinderd het schip binnen stromen.

Regulier onderhoud
In 2001 dus elf jaar eerder waren bij regulier onderhoud de brandstofslangen en afsluiters in het motorcompartiment vervangen bij een erkende scheepsreparatiewerf. Tijdens die werkzaamheden bemerkten monteurs tevens dat de oorspronkelijke uitlaat was doorgeroest waardoor water in de motorruimte kon lopen.
Zij hebben de originele ijzeren verbindingsconstructie vervangen door een identieke nieuwe aansluiting.
Dit blijkt uit de gespecificeerde reparatiefactuur.
Daarop hebben zij de gebruikte materialen vermeld en derhalve staat vast dat zij de oorspronkelijke constructie in tact lieten.
Vervolgens hebben de monteurs de uitlaatpijp weer ingepakt met hitte-isolerend materiaal. Daardoor werd de uitlaat – net als voorheen – volledig aan het zicht onttrokken.
Unigarant stelt dat hier sprake is van een wijziging in de oorspronkelijke constructie.

Gedragingen van derden
De vraag is of een verzekeraar in dit geval dekking mag weigeren indien aangetoond kan worden dat de eigenaar de reparatie door een erkend scheepsreparatiebedrijf heeft laten verrichten. Met andere woorden: treft de verzekerde een verwijt ? 
Ter zake van schuld van derden publiceerde de verzekeringsdeskundige Prof. dr. Wansink op 30-11-2011 een artikel waarin het volgende te lezen staat:
“Algemeen is de opvatting dat aan de verzekerde in zijn verhouding tot de verzekeraar gedragingen van derden voor wier handelingen hij bij de uitvoering van overeenkomsten en bij onrechtmatige daad het risico draagt, niet als eigen schuld kunnen worden toegerekend.”

Zie ook FindiprintEigen schuld door gedragingen van derden

Schade Expertise
Schade Expert Garantex (toen nog 100 % eigendom van de ANWB/Unigarant) schatte de schade op € 20.000,= incl. kosten berging.
Onafhankelijke expertise wees later uit dat de schade rond € 80.000,= was.
Garantex heeft inmiddels de hogere schatting als juist erkend.

Maar verzekeraar Unigarant weigerde dus vergoeding van de schade “omdat er een wijziging was aangebracht in de oorspronkelijke constructie”.

Externe deskundigen
Na de afwijzing van Unigarant hebben twee experts op het gebied van schade aan schepen zich over de zaak gebogen. Beiden waren het er over eens dat de eigenaar niets te verwijten viel, mede gezien het feit dat de reparatie uit 2001 was uitgevoerd door een officieel scheepvaartreparatiebedrijf. 
Desondanks persisteerde Unigarant in het afwijzende standpunt dat zij eerder had ingenomen. Na jaren van gedoe met Unigarant, heeft de eigenaar van het schip besloten om de kwestie voor te leggen aan de Ombudsman van Kifid.

Kifid Ombudsman

Kifid Ombudsman
De ombudsman van Kifid oordeelde op 15 februari 2015 dat alle door UVM/Unigarant naar voren gebrachte argumenten geen steek hielden. 
De Ombudsman stelde Unigarant dus in het ongelijk en hij concludeerde dat Unigarant de schade gedekt was. 
Maar Unigarant achtte zich niet gebonden aan deze uitspraak.

Kifid Geschillencommissie

15 januari 2016 : Geschillencommissie Kifid
Op 15 januari 2016 moest Unigarant zich wederom verantwoorden bij Kifid.
Thans bij de Geschillencommissie.

Er waren inmiddels bijna vier jaar verstreken sinds de schade was aangemeld bij Unigarant. 

Wordt vervolgt : Zie deel 14 Uitspraak van de Commissie van Beroep

 

GEEN REACTIES