Portefeuille-overdracht Conservatrix pas in najaar verwacht

Waard Leven maakt overuren door vragen polishouders Conservatrix

De portefeuille-overdracht van het failliete Conservatrix vindt op zijn vroegst plaats in september of oktober. Dat melden de curatoren van de levensverzekeraar in hun derde openbare verslag.

Aanvankelijk was de hoop dat er in het tweede kwartaal van dit jaar een koper bekend zou zijn, maar tijdens een rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie Financiën begin deze maand bleek al dat die termijn niet gehaald zou worden.

Wel is er “zeker voortgang geboekt in het verkoopproces”, aldus de curatoren, “maar de complexiteit van een portefeuille-overdracht blijkt dusdanig, dat meer tijd nodig is om tot een afronding van dat proces te komen”. Vanwege de vertrouwelijkheid kunnen ze daarover in dit verslag geen nadere mededelingen doen.

Eigen vermogen
Het rapport meldt verder dat de positie van het eigen vermogen licht is verbeterd. Per 31 december 2020 bedroeg het € 102,7 miljoen negatief op een balanstotaal van € 613,5 miljoen; per 31 maart 2021 bedroeg dit € 63,3 miljoen negatief op een balanstotaal van € 634,2 miljoen. Het nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2021 was € 53,5 miljoen positief.

Dit positieve nettoresultaat heeft twee oorzaken: allereerst een gunstige renteontwikkeling in het eerste kwartaal van 2021, waardoor de belangrijkste passiefpost (de technische voorzieningen van Conservatrix) aanmerkelijk meer daalde dan de waarde van de daar tegenoverstaande activa. Dat houdt “in belangrijke mate” verband met het besluit van de curatoren om in januari 2021 voor ruim € 140 miljoen aan staatsobligaties te verkopen en de opbrengst daarvan op faillissementsrekeningen zonder negatieve rente te stallen.

Vervallen rendementsgaranties
Tweede oorzaak is het vervallen van rendementsgaranties op toekomstige premies in de loop van 2021. Of er nu wel of geen portefeuille-overdracht plaats gaat vinden, winstdelingsregelingen en rendementsgaranties op toekomstige premies zullen met ingang van een datum gelegen in de tweede helft van 2021 niet langer van toepassing zijn, aldus de curatoren. Dit betekent dat polishouders met een garantie- en/of winstdelingsregeling deze zullen verliezen op toekomstige premies.

Het vervallen van rendementsgaranties op toekomstige premies is verdisconteerd in de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 (het vervallen van de winstdelingsregeling was reeds verwerkt in de cijfers per 31 december 2021). Dit heeft geleid tot een substantiële verlaging van de technische voorzieningen, waardoor het vermogenstekort van Conservatrix is afgenomen. De inschatting van een korting voor de polishouders tussen de 10% en 30% geldt overigens nog steeds.

In december 2020 werd Conservatrix op verzoek van DNB failliet verklaard. Een Evaluatiecommissie is bezig het faillissement te onderzoeken.

GEEN REACTIES