Overname Conservatrix-polissen vertraagd

Waard Leven maakt overuren door vragen polishouders Conservatrix

Oorspronkelijk gepubliceerd op 4 januari 2021.

De overdracht van de polissen van het failliete Conservatrix aan een andere verzekeraar duurt langer dan verwacht. Konden de curatoren in hun eerste twee openbare verslagen nog melden er in het tweede kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid zou komen, nu hulden ze zich in stilzwijgen. Curator Noor Zetteler wilde slechts kwijt dat nadere informatieverstrekking het verkoopproces zou kunnen doorkruisen.

Dit bleek tijdens een rondetafelgesprek over het faillissement van Conservatrix van de Vaste Kamercommissie voor Financiën, afgelopen woensdag. Pas bij een overname wordt voor de 71.000 gedupeerde polishouders duidelijk in hoeverre er op hun polissen wordt gekort. Over die korting meldde curator Van Andel dat deze naar verwachting tussen de 10 en de 30% ligt, zoals al eerder gemeld.

Tijdens het rondetafelgesprek kwamen ook vier gedupeerden aan het woord. Zij uitten hun frustratie over het handelen van De Nederlandsche Bank, en over de onduidelijke communicatie die zij ervaren, deels door geheimhoudingsplicht. Een gedupeerde meldde een netto inkomensachteruitgang van €676 euro per maand. Het ministerie van Financiën is vooralsnog niet van plan om de polishouders financieel tegemoet te komen. Een andere gedupeerde vroeg zich af hoe het kan dat door invoering van strengere rekenregels (Solvency II) die er zijn om verzekerden te beschermen, deze verzekerden nu toch in de problemen zijn gekomen.

DNB onteigende de oorspronkelijke eigenaren van Conservatrix in 2017, omdat de levensverzekeraar niet voldeed aan de rekenregels van Solvency II – die in Nederland destijds zonder overgangstermijn zijn doorgevoerd. DNB verkocht de verzekeraar vervolgens aan het imperium van de Amerikaanse zakenman Greg Lindberg. Dit leverde nieuwe problemen op, omdat diens bedrijf er financieel slechter voor bleek te staan dan verwacht. Lindberg zelf is intussen veroordeeld voor poging tot omkoping van Amerikaanse toezichthouders.

GEEN REACTIES