Over de Vergelijkingskaart

Zie onze publicatie n.a.v. de bevingen van Buro DFO : LINK

Via het AFM Portaal moeten adviseurs dus een formulier invullen, waarin
uitvoerig antwoord moet worden verstrekt op de navolgende vragen:

1: Bedrijfsgegevens financiële dienstverlener
2: Wat kan deze financiële dienstverlener voor je doen?
ddGeef aan voor welke verzekeringen u bovenstaande dienstverlening geeft:
3: Hoe kun je advies krijgen bij deze financiële dienstverlener?
4: Geeft deze financiële dienstverlener onafhankelijk advies?
5: Waarom moet je deze financiële dienstverlener kiezen?
6: Wat betaal je aan deze financiële dienstverlener?
7: Wat kan deze financiële dienstverlener in de toekomst voor je betekenen?

De rood gekleurde vragen hebben tot doel de consument te informeren over de wijze waarop een advies tot stand komt. Dat de adviseur zich afdoende heeft ingespannen om
onafhankelijk te adviseren.
Buro DFO laat aan de hand van een voorbeeld zien, dat een advies in eerste instantie uitstekend kan zijn geweest, maar dat gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot de conclusie dat een ander advies toch beter zou zijn geweest.
Je moet als adviseur dus verregaande kennis dragen van alle mogelijke belangrijke zaken die in voorwaarden van Hypotheken, Pensioenen, Schadeverzekeringen en Levensverzekeringen  zijn verwerkt of verstopt, voor je in praktische zin een advies kunt uitbrengen.

BAVAM
Het is een kwestie van tijd, voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars zich genoodzaakt voelen om – uit vrees voor schadelasten – de premies te verhogen voor adviseurs.

Naald in een hooiberg
Alhoewel het aantal verzekeraars de laatste decennia aanzienlijk is geslonken, is het nog steeds mogelijk dat een “naald in de hooiberg” gezocht moet worden voor je zeker weet dat je een goed advies KUNT uitbrengen. Hier is altijd de wet van Goed vertrouwen de basis geweest voor de adviseurs. De relatie meet de verzekeraar of makelaar danwel met de inspecteur waren veelal mede de grondslag voor het vertrouwen in verzekeringsproducten.

Onverwachte schade oorzaken
Ik kan u daar fraaie verhalen over vertellen (“waterschade is gedekt, maar als iemand zelfmoord pleegt in mijn hotel, is de schade aan het bed en vloerbedekking dan ook gedekt?”) In het onderhavige geval heb ik mij bereid verklaard de schade te dekken en vervolgens heb ik besloten de Horeca Risico Polis standaard uitgebreid met “Schade als gevolg van uitscheiding na zelfmoord van een gast”. Lloyd’s vond het prima.

Alle van buitenkomende onheilen
Dat het uitermate moeilijk is om te achterhalen of een bepaalde verzekering een goed advies is, moge blijken uit een voorval dat zich afspeelde rond een bootverzekering die op aanraden hij die Ter land, Ter zee en vast ook in de Lucht klaar staat om ons van dienst te zijn: de ANWB. Deze adviseerde haar leden om zich bij haar “verdienmodel” Unigarant te verzekeren van een bootverzekering die “waterdicht” was.
Iedereen die in dit vak iets doet, weet wat  je moet verstaan onder “alle van buitenkomen onheilen”. Dat is dus alles m.u.v. opzet van de eigenaar.

Alle van buitenkomende schadegebeurtenissen
Maar “alle van buitenkomde onheilen”was voor Unigarant toch wat te breed qua dekking.
Dus is gezocht naar een alternatief. Deze is gevonden met de term “alle van buitenkomende schadegebeurtenissen”. In de lijst van definities is vervolgens gemeld welke gebeurtenissen onder deze term vallen bij Unigarant.
De rest van het verhaal kunt u lezen op deze pagina’s:
Dossier UNIGARANT (Deel 5) Zinken is geen schadegebeurtenis
Dossier UNIGARANT (Deel 6) Motorjacht SOGNARE gezonken
Dossier UNIGARANT (Deel 7) Aanvaring met brug is niet gedekt
Geen van de betrokken had door dat onze lieve ANWB knollen voor citroenen verkocht.
Maar hoe kan je als adviseur zoiets in de gaten krijgen. Dat is werk voor Juristen!
Bedenk het maar eens!

Gelijk speelveld
Men mag zich ook afvragen of hier nog sprake is van een gelijk speelveld t.o.v.
verzekeraars die hun producten (ook) rechtstreeks aan de consument verkopen.
Recent nog kwam mij ter ore dat verzekeraars eigenlijk uitsluitend geïnteresseerd zijn
in het verlagen van de beloningen. Net als de overheid verliest men uit het oog hoeveel
zorg adviseurs besteden aan voorlichting van hun klanten en diens verzekeringszaken.
Na het afsluiten van de overeenkomst leggen zij uit waarom een schade is afgewezen, zij zorgen voor tijdige communicatie rond prolongaties.
Zij lossen problemen op en adviseren klanten tijdens de looptijd over allerhande zaken.
Het wordt hoog tijd dat verzekeraars de moeilijkheidsgraad van het beroep van de adviseur erkennen.
De adviseurs maaien heel veel gras weg voor de voeten van de verzekeraars. Daar is een goede beloning op zijn plaats.

Alle waar is naar zijn geld.
Dat is dan ook voor mij aanleiding geweest om de software van RealXS te voorzien van
een kwaliteits-mechanisme. Met de Quality Scan kunnen adviseurs en de schadebehandelaars van verzekeraars tot op finesse vaststellen of dat product geschikt is voor advies aan de klant. Daarna is het aan de klant om akkoord te gaan met de prijs die men daarvoor moet betalen.
Het intermediair is daarmee tevens in staat om de consument/ de klant te vertellen op welke punten een goedkoper product afwijkt in negatieve zin. Ook voor schadebehandelaars is dit een uitmuntende manier om vast te stellen of een schade is gedekt. Ik heb vele keren moeten vaststellen dat schadebehandelaars schades afwijzen op grond van aannames die niet relevant zijn.
Mocht ik uw interesse hebben gewekt, dan kunt u kennismaken met de informatie die RealXS daarover heeft gemeld op haar website: QUALITY SCAN

GEEN REACTIES