Dossier UNIGARANT (Deel 7) Aanvaring met brug is niet gedekt

De Oosterschelde kering is 20 meter hoog en dat is genoeg voor ongehinderde doorvaart van zeiljacht Bolocan. Maar de Hollandse brug is 2 meter lager....

Vervolg van publicatie 06

De voorafgaande publicaties van Findinet maken onlosmakelijk deel uit van de daaropvolgende publicaties. Ter verduidelijking worden relevante feiten toch soms ten tweede male gemeld.

Vaarseizoen 2010
Het is 11 april 2010. Op deze datum voeren de eigenaren van zeiljacht Bolocan vroeg in de morgen door de sluis van de Oosterschelde kering. Deze sluis wordt overspannen door een hoge vaste brug.

Team Bolocan
Aan boord waren twee van de vier eigenaren. Zij werden bijgestaan door een ervaren bemanningslid die wedstrijden als de Cowes week, de North Sea regatta of de IJspegelraces had meegezeild.
De tocht verliep zonder problemen en nadat zij via het Noordzeekanaal het Amsterdamse IJ hadden bereikt, vervolgden zij hun tocht door de Oranjesluizen.

Het reisdoel was nabij: de haven van Muiderzand.
De eigenaren waren moe en het extra bemanningslid zou het laatste stukje sturen. Hij zag echter de ingang van de haven van Muiderzand over het hoofd en zette de tocht voort richting Muiden. Een strekdam met bomen verhinderd dat je de haven goed kunt zien.
Kort na het passeren van de havenmond van Muiderzand, ligt de Hollandse Brug.

Een brug te ver
De Hollandse Brug is qua hoogte zeer vergelijkbaar met de brug die zij in de sluis waren gepasseerd tijdens de doorvaart van de Oosterscheldekering. Zo dacht de roerganger.
Een inschattingsfout want de Hollandse brug is ongeveer 2 meter lager. De Bolocan voer met de mast tegen de Hollandse brug.

De Hollandse brug zojuist gepasseerd door een vergelijkbaar jacht met een iets kortere mast.
De Hollandse brug zojuist gepasseerd door een groot zeiljacht met een iets kortere mast.

Assurantie Magazine publiceerde hierover op 26 mei 2012

Niet gedekt
Unigarant wees de schade af op grond van onder meer de stelling dat hier sprake was van “al dan niet bewuste merkelijke schuld .” Ten aanzien van de schade doordat het schip aan de grond was gelopen, stelde Unigarant in haar afwijzing aanvullend: “U had daar niets te zoeken”! Letterlijk alles werd uit de kast gehaald om Team Bolocan duidelijk te maken dat iedereen toch meteen begrijpt dat een dergelijke schade echt niet gedekt wordt door een watersportverzekering.

Bolocan gebroken mast
De mast van de Bolocan is in het midden gebroken nadat de roerganger met het topje van de mast tegen de brug was gevaren.

Stichting SBB
Derden hebben Team Bolocan bijgestaan bij de Rechtbank te Assen. Unigarant bleef zich in deze zaak beroepen op de gebruikelijke bepalingen van bootverzekeringen die zulke schade toch echt niet dekken.
Rechter snapte er niets van

De zaak was te gecompliceerd voor de Rechter en deze heeft partijen aangeraden om de zaak in der minne te schikken. Unigarant schikte de zaak ter plekke op basis van 50%. Team Bolocan zat inmiddels op zwart zaad en stond met de rug tegen de muur.
Omdat het een principiële zaak was geworden, is deze voorgelegd aan Kifid.

 

Vervolg : Zie Deel 8

GEEN REACTIES