Dossier UNIGARANT (Deel 6) Motorjacht SOGNARE gezonken

Roelof Radstake v/h van Unigarant aan het woord

Vervolg op publicatie 05

Deze publicatie richt zich op de uitzending van Tros Radar en dan met name op de schade geleden door de schipper van Motorjacht Sognare.

Roelof Radstake werkte 20 jaren op de schadeafdeling bij Unigarant. Over zijn tijd bij Unigarant zegt hij:  In 2008 is het (beleid..red.) omgeslagen, toen moesten verzekeraars (zoals ANWB/UVM/Unigarant red.) ineens meer reserves hebben…
Ik kreeg van mijn werkgever te horen :” “Wij moeten gewoon meer schades afwijzen.

Tros Radar :
“Schaderegelaars van Unigarant kregen volgens Radstake van hogerhand opdracht geld te besparen en gedekte schades onterecht af te wijzen.”

TELEVISIEPROGRAMMA TROS RADAR OVER GARANTEX en UNIGARANT
TELEVISIEPROGRAMMA TROS RADAR OVER GARANTEX en UNIGARANT

Bekijk het tv-programma
Daarin wordt onder meer aandacht geschonken aan de rol van Unigarant en meer specifiek aan de schade aan het motorjacht Sogmare dat gezonken is als gevolg van vorst/eigen gebrek. Gedekte gevaren die ook worden genoemd in de voorwaarden van de Bootverzekering van Unigarant (lees meer). 

Geen schadegebeurtenis in de zin van de polis
Ook in dit geval is de schade door Unigarant/UVM afgewezen, omdat hier geen sprake zou zijn van een schadegebeurtenis in de zin van de verzekeringsvoorwaarden.
In die voorwaarden wordt vorst nadrukkelijk genoemd als gedekt risico.
In die verzekeringsvoorwaarden staat ook:


Artikel 21. (Her)inspectie
Wij hebben het recht tijdens de looptijd van de verzekering de verzekerde objecten
te laten inspecteren en op grond van dit onderzoek nadere verzekeringsvoorwaarden
te stellen, dan wel de verzekering te beëindigen.


Het zou interessant zijn om te weten of de ANWB/Unigarant wel eens gebruik maakt van haar recht om de verzekerde schepen op verzekerbare staat te controleren. Zoiets past meer bij een hulpverlener dan het verzinnen van onbewezen argumenten om een gedekte schade te kunnen afwijzen.

Van buitenkomende onheilen
Hadden de slachtoffers zich gerealiseerd dat Unigarant/UVM in haar folders een “waterdichte verzekering” tegen “alle van buitenkomende onheilen” had toegezegd”, dan zou een beroep op de uitspraak van de Tuchtraad vast en zeker met succes zijn gedaan.

Zeker gelet op de publicatie uit 2012 “Er viel een koe uit de lucht”, kan immers  geen twijfel bestaan omtrent de dekking van de door ANWB/Unigarant/UVM aangeboden bootverzekering.

Vervolg : Zie deel 7

GEEN REACTIES