Letselschade : Verbond eindelijk op zoek naar vernieuwing

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Met de publicatie over de problematiek rond de afhandeling van letselschade bij aansprakelijkheid, slaat directeur schade Geeke Feiter van Het Verbond van Verzekeraars de spijker op “zijn” of “haar” of “hems” z’n kop.
Zie LINK
Dat de problematiek rond de afhandeling van letselschades bij aansprakelijkheid al tientallen jaren speelt, moge blijken uit een publicatie uit 1989 van de Vakblad VVP. Onder de kop “MEER DAN 600.000 VERMISTEN BIJ SVV” : LINK
Ik weet het : daarmee maakte ik geen vrienden bij de organisaties die zich bezig hielden met verzekeringsstudies.
In dat artikel staat over aansprakelijkheid bij letsel:

“Met betrekking tot blijvende invaliditeit veroorzaakt door ‘derden’ wil ik graag nog het volgende opmerken: De meeste consumenten denken nog steeds dat men
van een ander schadevergoeding kan verkrijgen als blijvende invaliditeit ontstaat door:
1. een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.
2. een medische fout gemaakt tijdens een behandeling wegens ongeval of ziekte, waarvoor de medicus of het ziekenhuis aansprakelijk is.
Dit is een wel zeer primitieve gedachte en het enige dat hierover gesteld kan worden: het is een prettig gevoel te denken dat een ander aansprakelijk gesteld kan worden in zulke gevallen.

Helaas blijft het daarbij: een geruststellende gedachte.
Wie zich eens laat informeren omtrent de lijdensweg die men moet doormaken teneinde schadevergoeding van enige omvang te verkrijgen van een aansprakelijke derde, komt tot de conclusie dat het beter is om zelf zorg te dragen voor een verzekering met voldoende verzekerd kapitaal.

Verzekerd van onzekerheid
Het is dus volstrekte onzin om ook maar de geringste zekerheid te gevoelen als men afhankelijk is van een uitkering via Wettelijke Aansprakelijkheid. Binnen het kader van Wettelijke Aansprakelijkheid valt dit probleem ook niet op te lossen. Het scheppen van een gevoel van zekerheid binnen het kader van Wettelijke Aansprakelijkheid is dus in feite een sprookje. Aan de consument is dus mijn advies om (bij welke verzekeraar dan ook) particulier een kapitaal blijvende invaliditeit/overlijden te verzekeren.
Dat schept duidelijkheid en grote zekerheid: de zekerheid dat men van een ander geen enkele financiële genoegdoening hoeft te verwachten en dat is meer zekerheid dan men thans lijkt te hebben. Alleen een kapitaal waarvan men zelf de hoogte heeft bepaald, is een goede basis voor een alternatieve planning als je carrière stopt en je inkomen is bevroren op 70%.

En daarmee is tevens duidelijk dat de Carrière Stop Polis een heel ander doel heeft dan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In praktische zin komt het erop neer dat men met een uitkering van de Carrière Stop Polis instaat wordt gesteld om zelf weer voor inkomen uit (aangepaste) arbeid zorg te dragen. De inkomenssituatie en de groei daarvan kan dan vrij snel resulteren in beëindiging van de uitkering die men van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar ontvangt. Lukt het niet meer om inkomen uit arbeid te verwerven op basis van de verruimde financiële situatie (uitkering kapitaal), dan kan in ieder geval bereikt worden dat het inkomen in feite stijgt als gevolg van het ontbreken van aftrekposten wegens rente op schulden e.d. Dergelijke schulden kunnen immers middels het kapitaal geheel of gedeeltelijk afgelost worden, want de uitkering van het kapitaal is (doorgaans) fiscaal niet belast.

Zekerheden voor de daders
Ik heb vele keren gastcolleges gegeven bij het hoger onderwijs en dan met name waar verzekeringskunde onderdeel uitmaakte van het vakkenpakket.
Daarbij heb ik vele keren gewezen op de doelstelling van een aansprakelijkheidsverzekering. Consumenten vergeten meestal dat de aansprakelijkheidsverzekering in feite gaat over zekerheden die de hem als dader of schuldige worden geboden.
De dekking waaraan slachtoffers behoefte hebben, maken derhalve geen deel uit van het verzekerde belang.

Dit maakt dat het voor de slachtoffers van groot belang is wie de dader ofwel schuldige partij is.
* zijn dat militairen die de MH17 uit de lucht schieten ?
* of is dat een drugsverslaafde die met een mes willekeurige passanten neer
D steekt
* of is dat een door alcohol benevelde persoon (m/v Lhbti) die jou een duw geeft, D zodat je na een val in het water belandt en verdrinkt?

* of is dat een terrorist die om zich heen schiet?
* of wordt je getroffen door een meteoriet?
* of is er sprake van een roofoverval waarbij met scherp wordt geschoten?
* of wordt je aangereden door een fietser en is hij doorgereden?
* of wordt je door een groep jongeren uit mijn woonplaats doodgeschopt?

Het zijn maar enkele uit een schier oneindige reeks van omstandigheden die de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg kunnen hebben, maar waarbij het slachtoffer of diens nabestaanden de schade niet op derden kunnen verhalen.
En de dader ligt niet eens op het kerkhof!

Illustratief schetste ik vervolgens de situatie waarbij ik samen met mijn leerlingen een kamer in het ziekenhuis betrad. Daar lagen drie mensen te bed en zij hadden maar één been:
1) de eerste (een bouwvakker) groette ons vriendelijk maar bedrukt.
Hij had gisteren een tak van een boom willen zagen. De motorzaag was
vastgelopen en tijdens het werk was de zaag tegen zijn linker been geslagen.
Amputeren was de enige optie voor de heren medici.
Gelukkig had hij een goede ongevallenverzekering.
2) de tweede (een bankdirecteur) was druk in gesprek met zijn advocaat.
Gelukkig had de bank een uitstekende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor haar
D  personeel afgesloten, dus aan inkomen geen gebrek.
Hij had kanker in zijn rechter been. Amputeren was de enige optie, want het
been was niet meer te redden. Tijdens de operatie was een fout gemaakt. Na
D  de operatie stelde hij vast dat zijn verkeerde been was afgezet.
D  Binnenkort zou hij geen benen meer hebben en zijn advocaat ging aan de slag
D  om een forse schadevergoeding in de wacht te slepen.

3) de derde (een gehuwde huisvrouw zonder eigen inkomen) lag treurig in haar bed en
wendde  haar hoofd af. Zij was tijdens haar vakantie in het buitenland slachtoffer van
een steekpartij
. Een wondinfectie had haar been volledig verwoest.
D
  Amputeren was de enige optie.
D  Nergens een cent te halen.

Zie hier illustratief de zekerheden die je hebt als je voldoende verzekerd bent tegen aansprakelijkheid :
– een Particuliere aansprakelijkheidsverzekering
– een WA-verzekering voor de bromfietsen binnen jouw gezin
– een WAM-verzekering voor de twee auto’s
– een aansprakelijkheidsdekking als uitbreiding van de opstalverzekering
– als je een bedrijf hebt : een aansprakelijkheidsverzekering voor het geval een
Dmedewerker per abuis een ongeluk veroorzaakt waarbij slachtoffers vallen
Den dan heb ik het nog niet eens over de talloze aansprakelijkheidsverzekeringen die zijn Dafgesloten door producenten van hagelslag of ingeblikte levensmiddelen, winkeliers, Dcafé’s en restaurants, discotheken, wegenbouwers en aannemers.

DDe Overheid
DDankzij de aansprakelijkheid die de wetgever ons ooit heeft opgelegd, besteden wij Ddagelijks tientallen miljoenen euro’s om zekerheden te kopen voor schade die anderen Dkunnen leiden vanwege letselschade.

Verzekerd van onzekerheid
Prof. Michael Faure heeft natuurlijk het gelijk aan zijn zijde. Je wordt toch niet zomaar hoogleraar. Maar zou het mevrouw Feiter niet sieren als zij bereid is om te erkennen dat de problematiek nooit en te nimmer opgelost kan worden door vernieuwing van de aansprakelijkheidsbranche!

Honderden miljoenen vrijgeven
Als Het Verbond van Verzekeraars in staat zou zijn om de Overheid te bewegen tot het afschaffen van het recht om bij letselschade of overlijden schadevergoeding te claimen bij derden, dan dalen de prijzen van hagelslag, transport en nieuwbouwhuizen.
Dan stijgt het gezinsinkomen structureel met verbazingwekkende bedragen.
En het is vervolgens aan de verzekeringsadviseurs om hun klanten een optimale ongevallenverzekering aan te bieden die de schade wel zal dekken en zonder gedoe over keuringen en gedeelde aansprakelijkheid.

 

wetboek met gat


Als iemand een gat in dit betoog kan schieten, dan nodigen wij hem of haar of zo graag uit zich in concreto te uiten aan redactie@findinet.nl

 

 

GEEN REACTIES