Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan ?

In de verzekeringsbedrijfstak is een regelmatige toetsing van de parate kennis verplicht.
Daartoe worden jaarlijks meerdere toetsen afgenomen. Jaarlijks zitten talloze verzekeraars en intermediairs te blokken om de norm te halen.

Voorheen was het gebruik van rekenmachines verboden. Maar tegenwoordig is het
gebruik van een rekenmachine een must.

Omdat slimmeriken wellicht gebruik kunnen maken van voorgeprogrammeerde rekenmachines, worden deze tijdens het examen ter beschikking gesteld door de
aanbieder van de cursus. Zoals Instituut Lindenhaeghe.

Uw collega Paul Fleskens van Insucon nam deel aan het tussentijdse examen PE-zakelijk
dat op 8 september 2021 werd afgenomen.

Vanuit Lindenhaeghe werd hem en anderen een Casio rekenmachine uitgereikt.

Deze bewuste Casio blijkt al jaren door Lindenheaghe te worden verstrekt. Gebruik van een ander apparaat was niet toegestaan. En zij die daartegen bezwaar aantekenden, kregen steevast het antwoord dat gebruik van dit apparaat was voorgeschreven door DUO/CDFD.

Aangezien Lindenhaeghe hem nooit had voorbereid op het werken met deze machine,
werd van Paul Fleskens wel verwacht dat hij daarmee in staat was om complexe berekeningen te maken n.a.v. de voorgelegde vraagstellingen.

Wellicht dat de jongeren binnen onze branche wel gewend zijn aan het werken met dergelijke machines.
Collega Fleskens zat  te kijken als een aap in de bijbel en had geen flauw idee hoe hij een berekening zou kunnen doen met deze apparatuur. Is hier is sprake van hogere wiskunde ?

Het resultaat was dat hij faalde en dus zou zijn vergunning komen te vervallen tenzij
hij gebruik zou kunnen maken van de herkansing.

Hij heeft vervolgens zijn bezwaren tegen deze gang van zaken geuit bij Lindenhaeghe,
Duo en CDFD.

NIET MEER VERPLICHT
Groot was zijn verbazing, toen hij ontdekte dat hij tijdens het eerstvolgende examen/toets  een gewone rekenmachine zou mogen gebruiken. De Casio was plots geen verplicht nummer meer.

De vraag die wij ons thans stellen, die is : Hoeveel examenkandidaten hebben bij de examencommissie geklaagd over het door hen eerder verplicht gestelde apparaat.
En nog belangrijker : hoeveel kandidaten zijn gezakt voor hun examen omdat zij niet bekend waren met het gebruik daarvan !

De redactie van Findinet zou graag in contact komen met enkele van de andere klagers die problemen ondervonden bij het verplichte gebruik van de eerder genoemde Casio rekenmachine.

GEEN REACTIES