Internetconsultatie Minister van Financiën : Wil nie !

Vervolg op onze publicatie : Wft-vrijstelling voor neven-verzekeringstussenpersonen
Het gaat hier om een buitengewoon serieus onderwerp nl. : de 2e Richtlijn Insurance Distribution Directory, waarover de redactie van Findinet al meer dan 27 artikelen publiceerde.

Het betreft hier twee keer dezelfde inzending.

In genoemd artikel roept onze Minister van Financiën u op tot deelname aan een internetconsultatie.
Indien u op de bovenstaande link heeft geklikt, zult u vaststellen dat er tot nu toe op de website slechts TWEE reacties zijn ontvangen t.w. :

 

Het is correct dat de redactie van Findinet twee keer heeft gereageerd.
Wat echter niet klopt, dat is dat op de website tot twee keer toe dezelfde reacties worden weergegeven.
De hele aanpak van het ministerie om d.m.v. een internetconsultatie informatie en meningen te verzamelen, blijkt een hopeloos doolhof te zijn.

1) De website biedt geen ruimte om gewoon spontaan te reageren
2) De website is niet toegerust om te bevestigen welke informatie U aan het Ministerie
heeft toevertrouwd. U ontvangt daartoe geen email.
3) Een deelnemer blijkt slechts één keer een reactie te mogen indienen. Als U nog aanvullend wenst te reageren,  dan wordt dat geblokkeerd door de website. M.a.w. hier wordt niet gezocht naar een zinvolle dialoog, maar naar de mogelijkheid om te verhinderen dat daarvan sprake is.
4) De website blijkt uitsluitend geschikt te zijn voor het indienen van documenten, maar
dat wordt pas duidelijk als U weloverwogen heeft gekozen voor “Reageren op consultatie” :

Dan ziet U namelijk deze boodschap :
Thans blijkt dus dat u vooraf b.v. een pdf-document had moeten samenstellen, want
u kunt uitsluitend deelnemen als U zulke documenten kunt uploaden.

Heeft U een dergelijke document niet gereed staan, dan kunt U maar beter afscheid nemen van de internetconsultatie : gelukkig is daar de button ANNULEREN

Uw redactie heeft inderdaad twee keer een document ingediend.
A) het document over de IPID (zie Memo voor de Minister)
Maar omdat het Ministerie niet de moeite neemt om te vertellen welk document
zij heeft ontvangen, blijft het een raadsel wat men er mee heeft gedaan.
B) Alsmede het document met de link naar een artikel dat Findinet publiceerde.

Lamlendig
Aangezien Het Ministerie te lamlendig is om te bevestigen welke inzending zij heeft ontvangen, blijft het een mysterie of en zo ja welke bijdragen goedwillende burgers
hebben ingediend.
Derhalve heeft ondergetekende de moeite genomen om de bijlage separaat per email te doen toekomen aan Het Ministerie.
Niet dat daarvan een email adres op de website te vinden is…. maar toevallig had ik
al eens eerder contact met een medewerkster van de afdeling Communicatie bij Het Ministerie. Haar innige dank voor mijn inspanningen om het Ministerie rechtstreeks te informeren, blijkt wel uit de navolgende zinsnede :
“En ze deden een plas en lieten alles zoals het was.”
Geen naam, email adres of duiding. M.a.w. niemand neemt verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de internet consultatie : Paarlen voor de zwijnen.

Geen interesse
Pas vandaag ontdekte ik dat – naast Findinet – tot nu toe niemand anders heeft gereageerd op de uitnodiging van de Minister.
Want Het Verbond van Verzekeraars heeft geen aanleiding gezien om te reageren.
Adfiz, VNAB, NVGA of RMIA Evenmin.
Althans : zo zij wel reageerden : deze zijn niet op de website aangetroffen.

Ook de AFM blijkt een onneembare vesting te zijn waar het gaat om het vinden van gehoor voor kritiek. Bij de AFM wacht men namelijk af tot het fout gaat en pas daarna neemt zij
maatregelen tegen overtreders van onzinnige wetgeving.

Kortom : De hele verzekeringsmarkt is aan de heidenen overgeleverd !
Deze internetconsultatie is een belediging voor hen zich willen inspannen voor
een transparante en inzichtelijke verzekeringswereld.

Waarvan akte.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

 

 

GEEN REACTIES