DEEL 26 : Wft-vrijstelling voor neven-verzekeringstussenpersonen

Minister ziet geen overtreding provisieverbod bij lijfrenterekeningen
bron: Rijksoverheid

Vervolg op publicatie d.d. 10 november 2017

Het meest gelezen artikel van de afgelopen week

Minister Hoekstra van Financiën stelt voor om de zogeheten ‘nevenverzekeringstussenpersonen’ onder bepaalde voorwaarden vrij te stellen van de Wft.

Hoekstra heeft daarvoor nu een voorstel ter consultatie neergelegd. Marktpartijen en andere belanghebbenden kunnen daarop reageren. Bij nevenverzekeringstussenpersonen gaat het om “personen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst”. Het gaat dan bijvoorbeeld over motor- en fietsenzaken die bij de verkoop van een motor of fiets ook bemiddelen in een verzekering. Daarnaast noemt de Minister onder meer reisorganisaties en autoverhuurbedrijven. Het voorstel is onderdeel van de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD).

Het moet gaan om een verzekering die het risico te dekt van een defect, verlies van of beschadiging van de door die tussenpersoon geleverde zaak of het niet-gebruik maken van een dienst die door deze tussenpersoon wordt geleverd. De verzekering kan ook risico’s dekken die verband houden met reizen, zoals een annuleringsverzekering of een verzekering tegen verlies van bagage. De premie van de verzekering mag in beide gevallen niet hoger zijn dan € 600 pro rata per jaar. Wanneer de verzekering een aanvulling is op een dienst en de duur van deze dienst gelijk is aan of minder is dan drie maanden dan mag de premie niet hoger zijn dan € 200 per persoon.

Voor reisbureaus en reisorganisaties betekent dit onder meer dat hun ‘oude vrijstelling’ komt te vervallen. Deze vrijstelling gold wanneer de jaarlijkse premie hoger was dan € 500 en op de desbetreffende vestiging van het reisbureau of de reisorganisatie ten minste een medewerker beschikte over relevante diploma’s of certificaten. Verder is het bemiddelen in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen niet langer vrijgesteld van de Wft aangezien de richtlijn verzekeringsdistributie daar geen ruimte voor biedt, zo stelt Hoekstra.

Wordt vervolgd. Zie : DEEL 27

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES