Gezellige drukte tijdens Lloyd’s “Meet the Market”

Benno Reischel tijdens de openingsspeech

Dinsdag 21 maart was het Nederlandse en Belgische intermediair weer eens bij Lloyd’s Benelux te gast op de vloer van het WTC te Rotterdam.


In de voormalige ruimte van de Assurantiebeurs waren voor de Underwriters en Brokers stands beschikbaar.
In Nederland zijn reeds een aantal gevolmachtigde agenten (Coverholders met een binding authority) actief.

APC Holland
Gevestigd in Den Haag. APC biedt zakelijke schadeverzekeringen aan via intermediairs.

Corins
Assuradeur opgericht in 2003 in Amsterdam, vertegenwoordigt non-life verzekeringsmaatschappijen in de Nederlandse co-assurantie markt.

Driessasur
Driesassur is over de hele wereld vertegenwoordigd door een team van 100 medewerkers.

Hienfeld Assuradeuren
W.A. Hienfeld B.V. heeft volmachten van nationale en internationale verzekeraars.
Hienfeld is de specialist voor collectieve ongevallen-, zakenreis-, kunst- en paardenverzekeringen.
Met Lloyd’s Underwriters London al vanaf 1972.
Hienfeld biedt zich aan als meedenkende en creatieve verzekeraar  en partner voor assurantiemakelaars en assurantietussenpersonen.

InTrust
Spinoff van Cunningham Lindsey.
inTrust biedt specialisme op het gebied van claims management en regres services.
Van eenvoudige tot en met complexe claims; hun experts handelen ze efficiënt en betrouwbaar af.
Dat doen zij vóór – of in samenwerking met – makelaars, verzekeraars, multinationals, volmacht bedrijven en meer.

Mercury Credietverzekering
Mercury is gevolmachtigde van Lloyd’s Underwriters en richt zich op de verzekering van kredieten.

Met een kredietverzekering kunnen toeleveranciers zich indekken tegen het faillissement van hun afnemers. Mercury oprichter Richard Ariëns wil een kleine revolutie in het kredietverzekeren te Nederland importeren. Die revolutie voltrok zich enkele jaren geleden reeds in de USA.
Bij kredietverzekeringen is het gebruikelijk dat de verzekeraar de dekking kan annuleren. Met name in tijden van zware recessies bieden deze verzekeraars dus niet de verwachte rugdekking. In Amerika is de “niet annuleerbare polis” sindsdien sterk in opkomst.

Neerlandse
Neerlandse is de enige assuradeur in Nederland die dekking biedt tegen schade bij overstromingen.
Dekking is beschikbaar voor huiseigenaren, huurders en Verenigingen van Eigenaren.
Sinds 2015 biedt Neerlandse de overstromingsverzekering aan via het intermediair.

Post & Co
Post & Co. is een onafhankelijke partner voor Maritieme Aansprakelijkheid en Logistieke verzekeringen voor alle spelers in de logistieke keten, zoals Scheepseigenaren en Bevrachters, Terminal en Transport Operateurs, NVOCC’s, Transport bemiddelaars en Haven Autoriteiten.
Als één van de weinige P&I specialisten ter wereld stellen zij zich tot taak genoemde bedrijven en hun verzekeringsmakelaars te adviseren bij het uitonderhandelen van de best mogelijke verzekeringsvoorwaarden.

PURE
Pure is een gevolmachtigde agent van meerdere verzekeraars op Lloyd’s.
Met haar website richt Pure zich op het aanbieden van verzekeringspakketten gericht op het MKB in Nederland.
Zie ook Artikel op Findinet : Online efficiënt verzekeringspakket voor ondernemers
Pure maakt daarbij gebruik van OpenC (video openconnect), dienstverleners die zich richten op het verwerken van verzekeringsproducten van aanbieders zoals verzekeraars en gevolmachtigde agenten.
Zie ook Findinet Artikel : Grote vernieuwingen realiseren? Dat moet en dat kan.

QSX
QSX Assisteert de grote Nederlandse beursverzekeringsmakelaars bij het onderbrengen van complexe, vaak grote Nederlandse commerciële schadeverzekeringen bij verzekeraars wereldwijd.

VSZ
VSZ is het private alternatief voor UWV. VSZ levert financiële oplossingen die bedrijven en instellingen in staat stelt eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en dit risico privaat te verzekeren. Eigen risicodragerschap betekent verantwoordelijkheid voor werknemers.
Niet alleen tijdens, maar ook na hun arbeidscontract.
VSZ zorgt er hierbij voor dat het risico van ziekte is verzekerd en re-integratie is gewaarborgd.

Wannet Sports
Als Coverholder van Lloyd’s of London en dankzij jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringen voor topsporters & entertainers is Wannet Sports Insurance dé specialist in het verzekeren van topsporters, entertainers en professionele sportorganisaties.
Zo bestaan er voor iedere sporter of artiest speciale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De bezoekers :
Vertegenwoordigers uit de Nederlandse verzekeringsbedrijfstak die zich hadden ingeschreven, kondendoor een bezoek aan Meet the Market op hoogst efficiënte wijze contact maken met Underwriters (verzekeraars), Coverholders (gevolmachtigde agenten) of Lloyd’s Agents (schadeafhandelaars) die hun Nederlandse
zaken willen uitbreiden.

Het Evenement werd geopend door Benno Reischel (Lloyd´s Head of Europe).

Tijdens zijn speech besteedde Mr. Reischel natuurlijk ook aandacht aan de gevolgen van de Brexit. Na de Brexit vallen Lloyd’s of London en de hele London Market immers niet meer onder EU erkend toezicht. Alle verzekeraars zullen vervolgens individueel over een vergunning moeten beschikken om zaken te kunnen doen in de EU.

Lloyd’s maakt binnenkort bekend waar zij een dependance zal vestigen binnen de EU.

De Nederlandse verzekeringsmarkt staat internationaal bezien op een hoog niveau.
Dus zal Nederland vast hoge ogen gooien als Lloyd’s deze keuze definitief maakt.

Ontmoetingsplaats optima forma
Meet the market is weliswaar in eerste instantie een ontmoetingsplaats voor Underwriters en het Nederlandse intermediair.

Maar vanzelfsprekend biedt dit evenement – tijdens de borrel – ook vele oude bekenden van de beursvloer de gelegenheid om oude banden weer eens aan te halen.

Meer informatie over standhouders publiceerde Findinet reeds in het artikel :
21 maart : Lloyd’s Evenement “Meet the Market” in WTC Rotterdam

GEEN REACTIES