Gebrekkige regeling TVL : 40.000 Ondernemers Tussen de wal en het schip

Menselijke Maat en redelijkheid nog steeds ver te zoeken bij de Overheid : “Dat verzekeren wij u!” vverzekering
De omvang van de reeks klachten is niet te bevatten.

Horecaondernemer Frederik den Toom verteld uit de praktijk:

Frederik den Toom : “Wij hebben in 2018 besloten een restaurant te openen in een leegstaand monument (LINK).
Dus moesten wij een horeca-vergunning aanvragen en een vergunning voor de verbouwing/inrichting van het pand.
Als je een vergunning aanvraagt, dan moet je die aanvraag voorzien van een nummer KvK.
Dus hebben wij ons op 01-01-2019 aangemeld bij de KvK. Op 12 februari 2019 ontvingen wij een bevestiging met een nummer van de KvK.

Mijn partner en ik hebben ons vervolgens gestort op het schrijven van een ondernemingsplan en zijn aan de slag gegaan met de sloop van niet-monumentale onderdelen van het monumentale gebouw. Sindsdien leven wij dus van spaarcentjes en zijn wij zonder inkomen.

De Gemeente was zeer blij verrast met ons initiatief, maar alles bijeen heeft het toch tot december 2019 geduurd voor wij met timmerlieden aan de slag konden.
De zomer van 2019 verstreek dus zonder dat wij een maaltijd konden verkopen.

Terwijl tientallen werkmannen de klus klaarden, hebben wij alles op alles gezet om zo snel als mogelijk open te kunnen. Personeel aangenomen. Sommige in vaste dienst en anderen op basis van een uren-contract.

120 zitplaatsen
Op 13 maart 2020 was het dan eindelijk zo ver: met 60 zitplaatsen op het nieuwe terras en 60 zitplaatsen binnen, zouden wij na twee jaren voorbereiding eindelijk een cent kunnen gaan verdienen.
LINK

Wapenspreuk : één enkel ogenblik kan alles doen veranderen….

En toen kwam de persconferentie waarin het kabinet aankondigde dat de horeca zijn deuren moest sluiten.”

Ook Brasserie BUUT moest dus de deuren sluiten.

Ter compensatie van de gemiste inkomsten en de vaste lasten, zou een  ruimhartige subsidieregeling in het leven worden geroepen om ondernemers bij  te staan om te kunnen overleven.
Hoe anders moet je je personeel betalen ? De huur ? Kosten energie ? Afschrijving op roerende zaken en investeringen ? Inkomsten voor de ondernemers zelf ?

Naburige Horeca kreeg tonnen, maar BUUT kreeg geen cent
Maar de TVL voorzag uitsluitend in een subsidieregeling voor ondernemers die een referentie-omzet konden aantonen t.a.v. het voorgaande boekjaar 2019.Dus kwamen wij niet voor subsidie in aanmerking, want ondanks een investering van meer dan € 200.000,= (persoonlijke lening zonder dekking) in roerende zaken en inrichting, konden wij geen cent omzet boeken in 2019. Dat nog afgezien van het feit dat toeleveranciers ten tijde van de opstart in maart 2020 d.m.v. zeer aanzienlijke kredieten onze voorraden op orde hebben gebracht. Om alle schulden te kunnen aflossen, zullen de wij nog vele jaren optimale bedrijfsresultaten moeten boeken.

Terwijl wij op achterstand worden gezet, krijgen concurrenten uit de omgeving tonnen steun. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie die ons nog vele jaren op achterstand zal zetten.

Nadat het Kabinet voldoende signalen had gekregen dat veel startende ondernemers geen beroep konden doen op de TVL, heeft het kabinet besloten om binnen het kader van een ruimhartige regeling, ook voor startende ondernemers een adequate regeling open te stellen.
De nieuwe TVL regeling werd gepresenteerd en wat blijkt : alleen als je in 2019 bent ingeschreven in de KvK, kan je toch geen starter zijn in 2020, dus dan kom je niet in aanmerking voor de TVL nieuwe stijl. Je bedenkt het niet!

Naar aanleiding van vragen aan de redactie van Findinet, hebben wij contact gezocht met instanties als Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De omvang van de reeks van klachten is niet te bevatten.


Het RVO lijkt er voor gekozen te hebben ondernemers structureel via een optimale rotonde het bos in te sturen.

BRASSERIE BUUT IS GEEN STARTER
Wederom bleken de uitbaters van Brasserie BUUT naast het net te vissen, want zonder inschrijving bij de KvK konden zij in januari 2019 geen horecavergunning aanvragen.

Kamer van Koophandel
Het is algemeen bekend dat  dat er tienduizenden ondernemers zijn die – net als het restaurant in ons voorbeeld – niet in aanmerking komen voor subsidie.
Vanzelfsprekend de KvK gebeld voor advies of commentaar. 
Maar de KvK is niet meer in staat om individuele ondernemers bij te staan en verwijst naar het RVO.

De website van de RVO is zo ingericht, dat je geen aanvraag kunt indienen als het systeem van mening is dat je niet in aanmerking komt voor een TVL.
Alhoewel de TVL wel voorziet in de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een afwijzing, bevat de afwijzing geen informatie over de mogelijkheid om tegen het besluit van de website in beroep te gaan.

Met andere woorden : de website beslist en daarmee is de kous af.

Wij hebben de voordvoerder van het RVO op 16 april 2021 om 08.10 uur verzocht om een reactie. Zodra wij deze hebben ontvangen, zullen wij daaraan hieronder vanzelfsprekend aandacht schenken.

Tot onze niet geringe verbazing ontvingen wij reeds om 16.42 uur de onderstaande concrete informatie van het RVO:

Er zijn diverse routes om contact op te nemen, zie hiervoor:
https://www.rvo.nl/over-ons/contact.

Er wordt op ongeveer elke pagina van RVO verwezen naar deze contact pagina, ook bij de TVL:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
(zie het blokje rechtsboven aan) .

Specifiek voor corona regelingen zijn er aanvullende manieren op contact op te nemen, bijvoorbeeld ook live chat:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/contact-covid-19-regelingen

Let even op dat de adviestool op de website echt enkel een indicatie is. Ook al deze aangeeft dat je geen aanspraak maakt op steun, kun je een aanvraag indienen (die dan bijvoorbeeld op 0 euro steun uitkomst). Om vervolgens daar tegen in bezwaar te gaan.

Over de telefoon kunnen ondernemers de mogelijkheden bespreken en wordt getracht voor elke situatie passend mee te denken met de ondernemer.”

Met vriendelijke groet,
Tom Hoven
Voorlichter RVO

Zo, dat staat als een huis, de heer Van Hoven heeft er geen gras over laten groeien !En nu is het dus aan Brasserie Buut om te melden of deze informatie hen verder heeft geholpen.

Maandag 19-04-2021 :
De aanvraag is ingediend bij het RVO.
Dinsdag 20-04-2021 :
De heer Tom van Hoven laat weten dat hij niet meer werkt bij De Rijksdienst V O.
Dinsdag 20-04-2021 : 
Waarnemer is woordvoerder Birgit Oosterhuis en zij laat weten dat woordvoerders geen taak hebben om bewindslieden te melden dat de uitvoer van b.v. steunregelingen in de praktijk leidt tot rechtsongelijkheid. “Daar ligt voor ons geen taak“.
Terloops wees mevrouw Oosterhuis ons op het feit dat op de website van Findinet een wisselende banner staat waarin reklame wordt gemaakt voor Brasserie Buut. “Als zij nog geld over hebben voor het sponsoren van Findinet, dan hebben zij dus geen steun nodig!
Aldus de woordvoerder van het RvO.
Dat Findinet deze banners al een jaar kosteloos heeft geplaatst om deze onderneming te steunen daar het RVO in gebreke blijft, is klaarblijkelijk niet in haar opgekomen.
Klaarblijkelijk grijpt het RVO ieder denkbaar argument aan om zich te onttrekken aan haar eigen verantwoordelijkheden. Is het nu zo moeilijk om de Menselijke Maat toe te passen waar dat redelijk is?
Dinsdag 20-04-2021 :
Verzoek tot steun afgewezen, derhalve bezwaar aangetekend en de politieke woordvoerders Economische zaken van de Tweede kamer ingelicht:
C.vdStaaij@tweedekamer.nl; l.dassen@tweedekamer.nl; t.vdlee@tweedekamer.nl;
s.beckerman@tweedekamer.nl;  g.vdijk@tweedekamer.nl; t.aartsen@tweedekamer.nl;  J.Eerdmans@tweedekamer.nl; agnes.mulder@tweedekamer.nl; 
Zonder dat dit leidde tot enige reactie
Ook de woordvoerders van het Ministerie van Economische zaken :
l.kwakernaak@minezk.nl; f.f.barends@minezk.nl; h.hanemaaijer@minezk.nl; j.m.a.vandeven@minezk.nl; T.A.Hart@minezk.nl; m.a.kaptein@minezk.nl; t.vandijk@minezk.nl;
Eveneens zonder dat een reactie werd ontvangen.
Donderdag 29-04-2021:

Tijdens de debatten in de 2e kamer is Minister Koolhaas aan het woord. De Minister maakt de kamer duidelijk dat hij zich regelmatig op de hoogte laat stellen door uitvoerders als UWV en SVB, zodat zij problemen bij de uitvoering van wetgeving bij hem kunnen melden:

Vrijdag 30-04-2021: Rollercoaster
Voor ons aanleiding om woordvoerder Oosterhuis van RVO te vragen wanneer Minister Koolhaas zich voor het laatst heeft laten informeren over de problemen bij de uitvoering van TVL.
RVO valt namelijk onder het Ministerie van Sociale Zaken.
De plaatsvervangend woordvoerder van RVO mevrouw Oosterhuis verwijst naar de woordvoerders van Sociale zaken.
Wij nemen contact op met woordvoerder Margreet van Been.
Deze verwijst naar de woordvoerders van het Ministerie van Economische Zaken, want die zijn verantwoordelijk voor de wetgeving TVL.
Dus contact gezocht met woordvoerder Tim van Dijk van het Ministerie van Economische zaken. De heer Van Dijk was ook één van de woordvoerders die wij op 20 april 2021 informeerden.
Hem dus de vraag voorgelegd of de Minister van Economische zaken Bas van ’t Wout (VVD) of de staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) op de hoogte zijn van het feit dat tienduizenden kleine ondernemers ten onder dreigen te gaan omdat zij niet mogen ondernemen. En dat
terwijl hen dus door het Kabinet een ruimhartige steun was toegezegd (=LINK) ter compensatie van het gemis aan inkomsten over de periode na 15 maart 2020. De bedrijfskosten lopen op, de afschrijvingen gaan gewoon door, eigen vermogen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ondernemend Nederland wacht dus in vertrouwen op de toegezegde steun. Maar alleen bij grote ondernemingen klotsen de miljoenen langs de plinten. Dit is dus het perfecte scenario om ook het vertrouwen van ondernemend Nederland te verliezen.

Vrijdagmiddag 30-04-2021:
Bericht van de heer Van Dijk, woordvoerder Economische Zaken:
“Het ministerie van EZK heeft goed contact met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO stelt alles in het werk om zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te helpen. De TVL regeling is deels geautomatiseerd omdat het om grote hoeveelheden aanvragen gaat. Voor het eerste kwartaal van 2021 zijn dat er tot nu toe meer dan 77.000 TVL aanvragen toegekend. Daardoor is maatwerk helaas niet mogelijk omdat dit tot vertraging in de uitvoering zou leiden en ondernemers langer op steun zouden moeten wachten. Er zijn recent Kamervragen beantwoord over de uitvoering van de steunmaatregelen, deze kunt u hier vinden: LINK NAAR PAGINA“.
Noot red: daar is een document te vinden met 37 pagina’s over kamerhandelingen.

Website RVO :
Wetende dat de aanvraag voor steun via de TVL regeling zou worden afgewezen, heeft de heer Den Toom op advies van een dienstdoende ambtenaar zijn aanvraag toch en tijdig ingediend.  Dat was op 19 april 2021.
Zoals verwacht werd het beroep op de TVL steun ogenblikkelijk afgewezen door het systeem. De robot-acceptant had de aanvraag resoluut afgewezen.
Dat was niet onverwacht, want de dienstdoende ambtenaar had de heer Den Toom gewezen op het feit dat hij pas na afwijzing in beroep kon gaan: zonder dossier is er immers niets bekend bij de RVO. Hoe men dan bezwaar zou moeten indienen, dat vertelde de Robot niet.
De enige mogelijkheid om het bezwaar tegen dit besluit in te dienen, was door gebuik te maken van het: het contactformulier dat op de website van RVO werd aangetroffen.
Derhalve ogenblikkelijk het bezwaarschrift ingediend op 19 april 2021.

Tijdens een gesprek met ambtenaren (Van Gelderen, Balgobind en De Jonge) bleek de heer Den Toom dat hij had moeten afwachten tot er een schriftelijke afwijzing door hem was ontvangen, opgesteld door een ambtenaar. Die was inmiddels ontvangen.

Dus heeft hij zijn bezwaarschrift ten tweede male ingediend en wel op 24 juni 2021:
Daarbij heeft hij mede gewezen op de bespiegelingen die op deze pagina zijn vermeld.
Dat was dus op 24 juni 2021.
En intussen moet men dus maar afwachten of en wanneer de wetgever bereid is om de onredelijke samenstelling daarvan te wijzigen.

Doet men dat niet, dan ontstaat op permanente basis (dus ook t.z.v. toekomstige toepassing van TVL-steun) een structurele omissie in de wetgeving.
13 oktober 2021 : Bericht van de RVO.

Beslissing :
Ik verklaar uw bezwaar is ongegrond.
Procesverloop:
Op 11 mei 2021 heeft u een aanvraag voor subsidie in het kader van de TVL-regeling ingediend voor het eerste kwartaal van 2021.
Op 11 mei 2021 is besloten om u geen subsidie te verlenen op basis van de TVL-regeling. Als reden voor de afwijzing is daarbij gegeven dat u niet aan het minimumbedrag van € 1.500,= aan vaste lasten in de referentieperiode voldoet.

Uw bezwaar
U geeft aan het niet eens te zijn met het besluit van 6 mei 2021.
Samengevat voert u het volgende aan.

Bij de afwijzing van de aanvraag zijn twee argumenten bepalend gebleken:

1) U heeft het bedrijf in januari 2019 ingeschreven en wordt dus niet gezien als een startende onderneming.

2) U heeft in 2019 geen omzet kunnen boeken omdat u pas in maart 2020 klaar was met de verbouwing.

3) De geautomatiseerde omgeving van RVO ken geen referentiepunt t.a.v. omzet gegenereerd in de maanden juni,juli augustus 2020. De RVO neemt een besluit op basis van automatisch verwerkt gegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft betokkenen (de mensen van wie u gegevens verwerkt) recht op een menselijke blik bij het nemen van besluiten die over hen gaan.

Menselijke blik
U doet een geroep op de AVG, het recht op een menselijke blik bij besluit. “Het kan niet waar zijn dat u geen recht heeft op welke subsidie dan ook, NOW, TVL of HVA.”
U betoogt voorts dat U – net als uw collega horecaondernemers – vaste lasten, medewerkers in dienst en een voorraad die weggegooid kan worden.

“Refereren aan de menselijke maat is hier dringend gewenst, anders is het recht op gelijkheid van behandeling ver te zoeken. U kunt desgewenst alle documenten, belastingaanslagen, salarisstroken, etc. die de RVO denkt nodig te hebben, doen toekomen.”
U verzoekt voorts om alsnog subsidie ingevolge de TVL-regeling toe te kennen.

Maar de RVO gaat hierin niet mee :
Uw bezwaar heb ik zorgvuldig beoordeeld en ik heb mijn besluit opnieuw getoetst aan het wettelijke kader. De conclusie is dat uw bezwaar ongegrond is.
Hierna kunt u lezen waarom :

Referentieperiode
De hoofdregel luidt dat de systematiek van de TVL-regeling niet toestaat om andere cijfers te betrekken dan de cijfers uit de referentieperiode van het eerste kwartaal 2019.

In de TVL-regeling staat in welke gevallen ik mag afwijken van de standaard referentieperiode. Het gaat hier dan om een getroffen MKB-onderneming die na 31 december 2018 en uiterlijk op 30 september 2019 voor het eerste maal is ingeschreven in het handelsregister.
In uw geval is de uitzondering van toepassing, aangezien u bent ingeschreven per 1 januari 2019.
Binnen het kader van de TVL-regeling wordt als omzet in de referentieperiode gehanteerd : de omzet in het eerste gehele kalenderkwartaal volgend op de activiteiten.
(red.: de activiteiten werden gestart op of rond 1 maart 2020 en derhalve zou je verwachten dat de referentieperiode voor de TVL-regeling betrekking zou hebben op het tweede kwartaal 2020).
RVO Vervolgt echter met :
In uw geval is dat het tweede kwartaal van het jaar 2019.
(red. deze conclusie is niet juist, want de activiteiten waren toen nog niet gestart).

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 17 augustus 2021 heeft heet College het standpunt van RVO bevestigd, dat de TVL-regeling geen mogelijkheid biedt om af te wijken van de referentieperiode zoals geregeld in de TVL.
Uit de aangehaalde uitspraak volgt tevens dat een geplande verhuizing of uitbreiding/verbouwing niet zodanig schrijnend is dat RVO op dat punt dient af te wijken van de TVL.

Voorwaarde minimaal 30% omzetverlies.
Naar aanleiding van uw bezwaar heb ik de subsidie voor u opnieuw berekend met de omzetcijfers van het tweede kwartaal 2019 en het eerste kwartaal 2021 die ik van de Belastingdienst ontving. Deze omzetcijfers zijn gebaseerd op de door u ingediende aangiften omzetbelasting.
Voor uw onderneming blijkt uit de gegevens zoals bekend bij de Belastingdienst de volgende omzet:

– Tweede kwartaal 2019 : €              0,00
–   Eerste kwartaal 2021 : €     30.828,30

Er is sprake van een omzetstijging in plaats van een omzetverlies.
Uw omzetverlies bedraagt 0,00 (0%).
Aan de voorwaarde dat het omzetverlies minimaal 30% bedraagt, is niet voldaan.

Tot slot merk ik op dat ik verder geen aanleiding of mogelijkheden zie voor het verlenen van een subsidie.
Op grond van bovenstaande verklaar ik uw bezwaar ongegrond.

Met vriendelijke groet,
de Minister van Economische zaken en Klimaat
namens deze :
Mr. M. Rekhaoui
Teammanager Juridische Zaken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen 6 weken na verzending van deze brief een beroepsschrift indienen. Stuur het beroepsschrift naar:
College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
Postbus 20021
2500 EA ‘s-Gravenhage
Of via : http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

 

 

Het is niet voor het eerst dat Findinet knokt voor burgers die in het nauw gedreven zijn.

Zoals tegen oplichter ANWB, zie zichzelf profileert als een vriend van alle mensen.
https://www.findinet.nl/artikel/dossier-unigarant-deel-10-toont-zich-een-slecht-verliezer/
Of tegen het Ministerie van Justitie en de Belastingdienst, die zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheden nadat zij dmv bewezen arglist en chantage succesvolle ondernemers te gronde hebben gericht:
https://www.findinet.nl/persbericht/open-brief-aan-de-heer-guus-schram-van-het-o-m/

GEEN REACTIES