Studeren moet ‘aantrekkelijk’ blijven; geen registratie studielening bij BKR

Studeren moet 'aantrekkelijk' blijven; geen registratie studielening bij BKR
© Pixabay

De AFM pleit in haar jaarlijkse wetgevingsbrief voor registratie van studieschulden bij het Bureau Krediet Registratie. Dit om te voorkomen dat later huishoudens met een hypotheek in de knel komen. Demissionair minister Van Engelshoven (OCW) laat direct weten dit niet te gaan doen vanwege de “afschrikwekkende werking”. Vraag is of dit verstandig is.

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn steeds meer studenten gaan lenen. Volgens de AFM is het aantal personen met een studieschuld sinds begin 2015 toegenomen met 388.000, naar 1,4 miljoen in 2019. De gemiddelde studieschuld is ook opgelopen, van 12.400 euro in 2015 naar 13.700 euro in 2019.

De maandelijkse aflossing van de studieschuld beperkt de financiële ruimte die een consument heeft voor woonlasten en overige uitgaven. Extern onderzoek in opdracht van de AFM toont aan dat om die reden 15% van de starters een studieschuld deze niet opgeeft bij de hypotheekaanvraag.

Het is niet de eerste keer dat er wordt opgeroepen om studieleningen te laten registreren bij het BKR. Twee jaar geleden deed de bestuursvoorzitter van de Stichting BKR, Peter van den Bosch dit ook al. Hij noemde andere cijfers: volgens de kredietbarometer van 2019 waren het maar liefst 4 op de 10 oud-studenten die de studieschuld niet opgeven bij het aanvragen van een nieuwe lening. En hij zette de totale studieschuld af tegen het totaal uitstaande consumptief krediet: een kleine 22 miljard euro studieschuld tegenover 16 miljard euro consumptief krediet.

Ondanks deze herhaalde waarschuwingen wil het demissionaire kabinet niet aan verplichte registratie. Demissionair minister Van Engelshoven reageerde vandaag direct: “Een BKR-registratie van de studieschuld kan een afschrikwekkende werking hebben. Dat gaan we dus niet doen.” Het is begrijpelijk dat de minister op alle mogelijke manieren probeert om studeren aantrekkelijk te houden. Maar vraag is wat zwaarder weegt: een zogenaamd ‘sociaal’ stelsel van studieleningen of de toekomstige financiële redzaamheid van 1,4 miljoen aspirant-huizenkopers.

GEEN REACTIES