Lloyd’s : Claim Suezkanaal overdreven

Lloyd’s List verzekeraars in London
De Egyptische autoriteiten gijzelen nog steeds Schip en bemanning van het Taiwanese containership Evergreen.
“Een vergoeding van 225 miljoen dollar is meer dan genoeg om de schade te dekken die de Suez Canal Authority (SCA) geleden zou hebben als gevolg van de stranding van de ‘Ever Given’, bijna een maand geleden.”

Aldus de Britse scheepvaartkrant Lloyd’s List. Het feit dat de Egyptenaren een ruim viermaal zo hoge claim, 916 miljoen dollar, hebben gepresenteerd, getuigt volgens de Britse krant van kwade wil.

dagelijkse omzet 15 miljoen dollar
De krant komt tot het bedrag van 225 miljoen dollar op basis van de dagelijkse omzet van het kanaal, gemiddeld vijftien miljoen dollar per dag, vermeerderd met de bergingskosten, die waarschijnlijk enkele tientallen miljoenen zullen bedragen.

De bergingskosten komen overigens in principe volledig voor rekening van de verzekeraar van de rederij omdat de Suez Canal Authority in zijn algemene voorwaarden elke aansprakelijkheid uitsluit. Dus waarom claimen zij bergingskosten?

Aan de ketting
Het komt vaker voor dat een vaarweg- of havenbeheerder na een succesvolle berging conservatoir beslag laat leggen op een schip om vorderingen zeker te stellen. In de meeste gevallen leidt dat ertoe dat de scheepseigenaar na onderhandelingen bankgaranties voor de betaling afgeeft, waarna de beslagleggende partij het schip laat gaan.

Stukje geschiedenis
In de jaren rond 1950 riep Soekarno de onafhankelijkheid uit en hij verklaarde dat de hele vloot met veerboten en vrachtschepen vanaf dat moment genaast waren.

Voortaan dus eigendom van de Republiek Indonesia.

Al die schepen waren direct of indirect verzekerd bij Lloyd’s of London. De verzekering zou de schade dekken en U zult begrijpen dat de omvang van de schadesom iedere fantasie te boven ging.
Kort na de aankondiging van de naasting, kwam Soekarno op zijn woorden terug. De schepen zouden eigendom blijven van de Nederlandse Rederijen.

Wat slechts weinigen weten, dat is dat Soekarno kort daarvoor bezoek had gehad van de Chairman van Lloyd’s. Die kwam Soekarno uitleggen dat Lloyd’s de komende 50 jaren zou afzien van het verzekeren van handel naar en vanuit zijn nieuwe republiek. Lloyd’s was genoodzaakt om daarvan af te zien, omdat de economische stabiliteit in haar optiek te wensen overliet.

De boodschap was overgekomen en Soekarno herriep de naasting van tienduizenden schepen. En dat was natuurlijk weer een slag voor de Nederlandse reders, want wat moesten die nu met al die schepen gaan doen?

GEEN REACTIES