Faillissement verzekeraar Conservatrix: het vingerwijzen is begonnen

'Plannen verplichte zelfstandigen-AOV stranden op Europees recht'
© Pixabay

De Stichting Polishouders Conservatrix onderzoekt of er juridische stappen tegen toezichthouder DNB kunnen worden genomen nu de verzekeraar failliet is verklaard.

De aanvraag voor het faillissement kwam ook van DNB, zo bleek in het persbericht gisteren. En hoewel de situatie bij de levensverzekeraar dit jaar buitengewoon penibel was geworden, kwam deze stap zelfs voor de belangenvereniging van polishouders als een verrassing. In het NOS-Journaal zei woordvoerder Dirk Jongmans dat juridische stappen worden overwogen tegen DNB. Vandaag is er een gesprek met de curatoren, aldus Jongmans.

Het is uiteraard de vraag of een procedure tegen DNB een kans maakt. Zijn er in de afgelopen jaren fouten gemaakt? Aanvankelijk leek DNB het goed te hebben gedaan, nadat voormalig eigenaar, de familie Henny, was onteigend en de nieuwe aandeelhouder Eli Global nieuw kapitaal stortte. Maar deze optimistische stemming verdween toen bleek dat Eli Global-eigenaar Greg Lindberg een herverzekeringsconstructie optuigde met een van zijn eigen verzekeringsmaatschappijen (Colorado Bankers Life).

Op zichzelf was herverzekering geen slecht idee, met het oog op de lage rente en de gevolgen daarvan voor de polisverplichtingen. Maar de manier waarop het werd uitgevoerd door Lindberg, deed ook bij DNB de wenkbrauwen fronsen. Uiteindelijk bleek de gekozen route (via Barbados) toch in overeenstemming te zijn met de toen geldende regels. Maar mede naar aanleiding van deze kwestie, scherpte de toezichthouder de voorwaarden voor herverzekering van levenspolissen aan. Had DNB hier eerder in kunnen grijpen? Wellicht, maar de toezichthouder op basis van de regels weinig kunnen beginnen.

Uiteindelijk was het de genoemde herverzekering die Conservatrix de das omdeed. Nadat Greg Lindberg in staat van beschuldiging was gesteld voor omkoping van het hoofd van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina, werden een aantal verzekeringsmaatschappijen die tot het Lindberg-imperium behoorden, onder directe controle gebracht deze toezichthouder. Daaronder Colorado Bankers Life, de partij waarmee Conservatrix een herverzekeringscontract had afgesloten. En bovenop de onteigening legde de toezichthouder nog een aantal forse financiële claims bij de holdings van Lindberg neer die in de miljarden liepen.

Voor Conservatrix betekende dit dat de toezichthouder van North-Carolina het herverzekeringscontract eenzijdig wilde ontbinden (de aankondiging daarvan was eind december 2019). Conservatrix zag meteen het gevaar, aangezien het dan meteen einde verhaal zou zijn geweest, en tekende bij een Amerikaanse rechtbank protest aan. Dit leidde uiteindelijk tot een schikking, waarbij de herverzekering werd afgekocht, met als resultaat een zwaar negatieve vermogenspositie voor Conservatrix.

Had DNB niet iets kunnen doen ten tijde van de bovengenoemde onteigeningsprocedure en de daaruit volgende claims door de toezichthouder van North-Carolina? Had DNB niet officieel protest kunnen aantekenen of was er tussen de twee toezichthouders geen ‘gentlemen’s agreement’ mogelijk geweest? Conservatrix was nu onbedoeld het slachtoffer van een juridisch steekspel omdat het zich nog in de boedel van Lindberg bevond. Hier zou een mogelijke procedure meer licht kunnen werpen op eventuele nalatigheid van DNB. In het woensdag gepubliceerde feitenrelaas zegt de toezichthouder in het geheel niets over een mogelijke eigen rol in deze zaak.

In de afgelopen maanden heeft Conservatrix nog met een procedure geprobeerd om Greg Lindberg er toe te bewegen om extra kapitaal te storten. De verzekeraar won deze procedure, maar Lindberg ging in hoger beroep. Een tussenoplossing met een apart financieringsfonds waar Lindberg de controle over zou houden, was voor Conservatrix niet bespreekbaar, zo meldt het FD woensdag.

Tot slot de toch tamelijk plotselinge aanvraag van het faillissement. DNB had in september reeds een stille curator aangesteld om de mogelijkheden te onderzoeken voor Conservatrix. Een dergelijk proces voltrekt zich niet in de openbaarheid, maar dat de toezichthouder nu opeens naar de rechtbank stapte om het faillissement aan te vragen voor de levensverzekeraar was voor de buitenstaander toch opmerkelijk. In het feitenrelaas wordt duidelijk dat DNB al eind augustus de vergunning van Conservatrix had willen intrekken, maar dit nog uitstelde om een eventuele overdracht van de portefeuille niet in de weg te zitten. Wel stuurde DNB zeer gericht aan op het faillissement: in november stond alles al in de startblokken en verleende de rechtbank toestemming om een definitief faillissement voor te bereiden.

In het verleden hadden procedures tegen DNB/de Verzekeringskamer wisselend succes. Bij Vie d’Or werd in hoger beroep de Verzekeringskamer uiteindelijk wel aansprakelijk gesteld. Bij DSB en bij de onteigening van de familie Henny (ivm Conservatrix) liep een procedure (tot nu toe) op niks uit.

GEEN REACTIES